Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Nowe taryfy za wodę i ścieki

Nowe taryfy za wodę i ścieki

Opublikowano w dniu: w kategorii: Ogłoszenia  

Wójt Gminy Tomice informuje, że wchodzą w życie nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (na okres 3 lat) w gminie Tomice zatwierdzane decyzjami Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzanie ścieków
(w linku)

(decyzje będą uaktualniane po ich ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie)