Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Dla mieszkańca / Podatki i opłaty lokalne / Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Tomice

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Tomice

Decyzja KR.RET.070.120.2018
Zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Tomice na okres 3 lat ustaloną przez Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne Gminny Zakład Komunalny w Tomicach.

Data ogłoszenia zatwierdzonej taryfy: 28.05.2018 r. KR.RET.070.120.20188.pdf (treść decyzji)

 

Decyzja KR.RET.070.106.2018
Zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Tomice na okres 3 lat ustaloną przez Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne Zakład Usług Komunalnych w Tomicach.

Data ogłoszenia zatwierdzonej taryfy: 28.05.2018 r. KR.RET.070.106.20188.pdf (treść decyzji)

 

Decyzja KR.RET.070.83.2018
Zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie miejscowości Radocza w terenie gminy Tomice na okres 3 lat ustaloną przez Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne Gminy Zakład Wodociągów w Wieprzu.

Data ogłoszenia zatwierdzonej taryfy: 21.05.2018 r. KR.RET_.070.83.2018.pdf (treść decyzji)

 

Decyzja KR.RET.070.239.2018
Zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Tomice (m. Tomice, Radocza) na okres 3 lat ustaloną przez Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji Sp. z o.o.

Data ogłoszenia zatwierdzonej taryfy: 21.05.2018 r. KR.RET.070.239.2018.pdf (treść decyzji)

 

Decyzja KR.RET.070.111.2018
Zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Spytkowice i Tomice na okres 3 lat ustaloną przez Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne Gminny Zakład Usług Wodnych w Spytkowicach.

Data ogłoszenia zatwierdzonej taryfy: 16.05.2018 r. KR.RET.070.111.2018.pdf (treść decyzji)