Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Zawiadomienie – XII sesja Rady Gminy Tomice VIII kadencji

Zawiadomienie – XII sesja Rady Gminy Tomice VIII kadencji

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) Przewodniczący Rady Gminy Tomice Paweł Adamik zwołuje na dzień 31 października 2019 r. (czwartek) o godz. 9.00 XII sesję Rady Gminy Tomice w kadencji 2018-2023. Obrady odbędą się w siedzibie Ośrodka Kultury Gminy Tomice przy ul. Dworskiej 9 w Tomicach.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja Wójta o funkcjonowaniu Gminy Tomice w okresie międzysesyjnym.
4. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmiany uchwały Nr XLVIII/764/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Tomice,
2) wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomicach na lata 2019-2027,
3) opinii dotyczącej kalkulacji ceny za ścieki przed i po zakończeniu realizacji inwestycji planowanych do ujęcia w VI aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych,
4) petycji dotyczącej sprzeciwu wobec planowanej budowie stacji bazowej telefonii komórkowej.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wnioski radnych i sołtysów.
7. Odpowiedzi na wnioski radnych i sołtysów.
8. Przyjęcie protokołu XI sesji Rady Gminy Tomice.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zakończenie obrad.