logo Urząd Gminy Tomice
Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Godziny pracy
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek - czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14:00
Kasa urzędu:
poniedziałek - piątek: 7:30 – 13:00
sobota, 30 września 2023
A+ A-
bip epuap facebook youtube
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Z obrad 58 sesji Rady Gminy

Z obrad 58 sesji Rady Gminy

Z obrad 58 sesji Rady Gminy

Program LVIII sesji Rady Gminy Tomice, która odbyła się w piątek (02.06) był bogaty. Radni wysłuchali informacji o funkcjonowaniu gminy w okresie międzysesyjnym oraz wzięli udział w debacie nad stanem gminy za rok 2022.

Rada Gminy Tomice jednogłośnie udzieliła Wójtowi Gminy Tomice Witoldowi Grabowskiemu wotum zaufania za 2022 rok oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Tomice za 2022 rok. Ponadto sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem w wykonania budżetu gminy Tomice za 2022 rok.

Ponadto Rada Gminy Tomice:

– dokonała zmian w uchwale budżetowej na rok 2023 oraz w wieloletniej prognozie finansowej;
– udzieliła Ochotniczej Straży Pożarnej w Lgocie dotacji w wysokości 150.000,00 zł z przeznaczeniem na remont remizy OSP;
– określiła wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych, osadników przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Tomice;
– uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Lgota;
– uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zygodowice;
– uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Witanowice.

W trakcie obrad Wójt Witold Grabowski przekazał uroczyście Lidii Wilk zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Naszej Przyrody w Woźnikach na okres najbliższych 5 lat.