Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / XXI sesja Rady Gminy Tomice VII kadencji

XXI sesja Rady Gminy Tomice VII kadencji

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

W piątek (18.11) w Ośrodku Kultury Gminy Tomice odbyła się XXI sesja Rady Gminy Tomice VII kadencji. Podczas ósmych już we tym roku obradach, radni wysłuchali informacji Wójta Gminy Tomice Witolda Grabowskiego o funkcjonowaniu Gminy Tomice w okresie międzysesyjnym oraz informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Tomice w roku szkolnym 2015/2016.

Radni rozpatrzyli również 12 projektów uchwał. Pięć z nich dotyczyło przejęcie działek położonych w miejscowości Tomice, z przeznaczeniem pod drogę gminną. Rada zdecydowała również o wskazaniu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Tomicach jako jednostki obsługi dla jednostek oświatowych oraz nadała statut Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół w Tomicach.

Radni zatwierdzili nowe stawki taryf za zbiorowe zaopatrywanie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Tomice dla odbiorców usług świadczonych przez Gminny Zakład Komunalny w Tomicach i Gminny Zakład Usług Wodnych w Spytkowicach oraz określili wysokość stawek podatku od nieruchomości, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2017 r. (patrz: Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2017 roku). Radni ustalili ponadto, że do taryf przyjętych dla odbiorców usług świadczonych przez Gminny Zakład Komunalny w Tomicach, ustalili dopłaty w wysokości 0,40 zł netto do 1 m3 wody oraz 0,50 zł netto do 1 m3 ścieków. W trakcie dyskusji ustalono, że cała kwota z dopłaty do ścieków zostanie przeznaczona jako dodatkowe środki do dotacji na przydomowe oczyszczalnie ścieków w 2017 r.

Rada przyjęła także Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innym podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017. Dokonała również przesunięć w uchwale budżetowej na 2016 rok.

W interpelacjach, zapytaniach i wolnych wnioskach radni zgłaszali bieżące sprawy, które najczęściej były sygnalizowane im przez mieszkańców.