Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Wójt Witold Grabowski z jednogłośnym wotum zaufania i absolutorium

Wójt Witold Grabowski z jednogłośnym wotum zaufania i absolutorium

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

Na piątek (26.06) zwołana została przez Przewodniczącego Rady Pawła Adamika dwudziesta sesja Rady Gminy Tomice. Jej obrady, po raz drugi w historii, miały wyjątkowy charakter. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, odbyła się debata nad Raportem o stanie Gminy Tomice za rok 2019, przedłożonym przez Wójta Gminy Witolda Grabowskiego.

Po krótkiej debacie radni udzielili Wójtowi Gminy Tomice Witoldowi Grabowskiemu jednogłośnie wotum zaufania za rok 2019.

Radni zatwierdzili także sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, a po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, udzielili Wójtowi Gminy Tomice Witoldowi Grabowskiemu jednogłośnie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Tomice za rok 2019.

Ponadto radni po rozpatrzeniu projektów uchwał:
– dokonali zmian uchwały budżetowej na rok 2019 oraz w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2025,
– wyrazili zgodę na umorzenie części pożyczki w wysokości 120.000,00 zł udzielonej Ochotniczej Straży pożarnej w Witanowicach, która została udzielona na dofinansowanie budowy strefy rekreacyjnej w Witanowicach,
– wyrazili zgodę na nabycie działki z miejscowości Tomice, z przeznaczeniem pod drogę gminną.