Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Województwo Małopolskie hojne dla naszej Gminy

Województwo Małopolskie hojne dla naszej Gminy

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

W poniedziałek (29.04) odbyła się VIII sesja Sejmiku Województwa Małopolskiego. W trakcie obrad radni zdecydowali o udzieleniu pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego jednostkom samorządu terytorialnego z terenu Małopolski w ramach konkursów ogłoszonych przez Województwo Małopolskie.

Gmina Tomice pozyskała na realizację w 2019 roku projektu współfinansowanego przez Województwo Małopolskie pn. „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS” w ramach Programu modernizacji boisk i miejsc rekreacji dotację w wysokości 163.000,00 zł. Otrzymane wsparcie pozwoli na modernizację ogólnodostępnego boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tomicach przy ul. Floriańskiej 16. Będzie ona polegać na oczyszczeniu powierzchni boiska i sfrezowaniu występujących uszkodzeń, nawierceniu otworów filtracyjnych wypełnionych żwirem filtracyjnych, zagruntowaniu, położeniu warstwy ET i wykonaniu właściwej nawierzchni z trawy sztucznej wielofunkcyjnej o wysokich parametrach. Całość zostanie oramowana krawężnikiem betonowym wykonanym poniżej planowanego poziomu boiska. Dodatkowo zamontowane zostaną nowe bramki, piłkochwyt oraz wyremontowane zostaną trybuny, dzięki czemu stanie się to obiekt doskonale nadający się do organizacji imprez sportowych z udziałem publiczności. Całość inwestycji to koszt 294.879,36 zł.

W 2017 roku rozpoczęliśmy przebudowę przestrzeni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym, w Tomicach. W ubiegłym roku oddaliśmy do użytku plac zabaw. W poniedziałek Sejmik Województwa przyznał nam kolejne środki na wymianę starej asfaltowej nawierzchni na nową bezpieczną. Krok za krokiem realizujemy projekt całkowitej zmiany tego terenu, by stał się on miejscem przyjaznym dla naszych mieszkańców – powiedział Wójt Gminy Tomice Witold Grabowski.

Województwo Małopolskie hojne dla naszej Gminy

Gmina Tomice otrzymała również dotację w wysokości 13.670,00 zł w ramach pomocy finansowej na realizację prac budowlano-remontowych w remizach strażackich z terenu województwa małopolskiego w ramach projektu „Małopolskie Remizy 2019”. Dzięki środkom z Województwa Małopolskiego rozpocznie się II etap prac remontowych remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Woźnikach. Otrzymane wsparcie pozwoli na remont schodów wejściowych i wykonaniu przy nich balustrady stalowej, remont odprowadzenie wód opadówych z rynien, wykonanie opaski z kostki brukowej wokół budynku oraz na wymalowanie klatki schodowej. Koszt tych prac to kwota 34.176,00 zł.
Jednocześnie Gmina Tomice znalazła się w gronie 28 gmin rekomendowanych przez Zarząd Województwa Małopolskiego do przyznania dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na termomodernizację budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Woźnikach.