Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Wakacyjna sesja Rada Gminy Tomice

Wakacyjna sesja Rada Gminy Tomice

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

W czwartek (26.07) w sali sesyjnej Urzędu Gminy Tomice odbyło się 38. posiedzenie Rady Gminy Tomice VII kadencji. Zgodnie z przegłosowanym porządkiem obrad, radni wysłuchali informacji Wójta o funkcjonowaniu gminy Tomice w okresie międzysesyjnym oraz rozpatrzyli osiem projektów uchwał.

Rada Gminy Tomice:

– przyjęła projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tomice,
– dokonała zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomicach oraz w statucie Żłobka Gminnego w Tomicach,
– uznała za bezzasadną skargę na Wójta Gminy Tomice złożoną przez mieszkańca Tomic,
– wprowadziła zmiany w uchwale budżetowej na rok 2018 oraz w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2023,
– wyraziła zgodę na zamianę nieruchomości położnej w miejscowości Tomice,
– wprowadziła zmianę w uchwale przyjmującej Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice.