Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Trasy rowerowe oznakowane – wiosna w siodełku

Trasy rowerowe oznakowane – wiosna w siodełku

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

Przejeżdżając przez Gminę Tomice można zauważyć przy drogach nowe tabliczki rowerowe. Te tabliczki to oznaczenia powstałych szlaków rowerowych. Na terenie Gminy Tomice wyznaczone zostały dwa takie szlaki – pomarańczowy i żółty – o łącznej długości prawie 22 km. Warto wziąć je pod uwagę planując wiosenne wyprawy rowerowe w Dolinie Karpia.

Trasa 1 – szlak pomarańczowy (o długości 12,8 km) prowadzi przez sołectwa zlokalizowane na zachodnim krańcu Pogórza Wielickiego stopniowo zbliżając się do górskiej rzeki Skawy, będącej granicą z Pogórzem Śląskim. Na trasie wycieczki każdy z rowerzystów będzie miał okazję zobaczyć Pomnik Lotników Amerykańskich w Zygodowicach, Pomnik Ofiar Pacyfikacji Przysiółka Podlas w Lgocie, kościół pw. Św. Mikołaja wraz z Izbą Regionalną w Witanowicach oraz wartą obejrzenia panoramę Dolinę Skawy, miasta Wadowice i Beskidu Małego.

Trasa 2 – szlak żółty (o długości 8,6 km) prowadzi przez jedną z najstarszych wsi powiatu wadowickiego – Woźniki, która słynie z tradycji wikliniarskich. We wsi znajduje się warty uwagi kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny z przełomu XV/XVI w., znajdujący się na Szlaku Architektury Drewnianej województwa Małopolskiego. Opuszczając Pogórze Wielickie rowerzysta przejedzie tym szlakiem na drugą stronę malowniczej rzeki Skawy, by dotrzeć do Tomic i przejechać obok kompleksu stawów rybnych tzw. Stawów Tomickich o powierzchni ok. 100 ha. Na końcu tej trasy będzie mógł odpocząć w Miejscu Obsługi Rowerzystów, zlokalizowanym przy ul. Dworskiej.

Inwestycja ta była możliwa dzięki współpracy gmin skupionych w Dolinie Karpia tj. Tomic, Zatora, Przeciszowa, Polanki Wielkiej, Spytkowic, Brzeźnicy i Osieka ze Stowarzyszeniem Dolina Karpia. W roku 2020 Stowarzyszenie Dolina Karpia w ramach mikroprojektu „Lokalne szlaki rowerowe w Dolinie Karpia” oznakowało w terenie 11 nowych szlaków rowerowych o łącznej długości ok. 138 km. Dodatkowo w ramach inwestycji w rozwój infrastruktury rowerowej na obszarze Doliny Karpia wydany został Atlas Rowerowy Doliny Karpia ze wszystkimi 11 nowymi szlakami. Wszystkie lokalne szlaki łączą się lub przebiegają równolegle z czerwonym głównym Rowerowym Szlakiem Doliny Karpia.

Atlasy rowerowe oraz przewodniki po Dolinie Karpia można otrzymać w Urzędzie Gminy Tomice.

O mikroprojekcie

Wartość projektu „Lokalne szlaki rowerowe w Dolinie Karpia” to prawie 60 tys. euro (dofinansowanie 53 tys. euro). Na całkowity koszt składało się: wykonanie projektu organizacji ruchu dla 11 szlaków rowerowych, wykonanie 22 tablic informacyjno-promocyjnych na szlakach, wykonanie oznakowania lokalnych szlaków rowerowych (ok. 137 km tras), zakup tabliczek kierunkowych, tabliczek do dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego, tabliczek do innych obiektów, słupków. Projekt to również różnego rodzaju działania promocyjne tj. wydanie atlasu, rajdy rowerowe, gadżety promocyjne.

Mikroprojekt „Lokalne szlaki rowerowe w Dolinie Karpia” był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa.