Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Rada Gminy Tomice znów w komplecie

Rada Gminy Tomice znów w komplecie

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

W piątek (20.09) w Ośrodku Kultury Gminy Tomice odbyła się XI sesja Rady Gminy Tomice VIII kadencji. Rozpoczęła się ona o wręczenia zaświadczenia o wyborze i uroczystego złożenia ślubowanie przez Annę Dębską, która została wybrana w wyborach ponownych do Rady Gminy Tomice w okręgu wyborczym nr 14. Tym samym Rada Gminy Tomice obradowała w pełnym, 15. osobowym składzie.

Po wysłuchaniu obszernej informacji Wójta Gminy Tomice Witolda Grabowskiego o funkcjonowaniu gminy w okresie międzysesyjnym, radni rozpatrzyli dziesięć projektów uchwał.

Rada Gminy Tomice podjęła uchwały w sprawach:
– zmiany w regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Tomice – dostosowano dodatek funkcyjny z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy oraz nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym do wysokości określonej w Karcie Nauczyciela;
– określono wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Tomice – doprecyzowano terminy opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego;
– nadania nazwy ulicy w Tomicach – nowa ulica będzie nosić nazwę „Zielona”,
– nabycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Tomicach – Gmina przejęła nieodpłatnie drogę gminną ul. Polna;
– zmiany uchwały przyjmującej Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice – w związku z planowaniem budżetu na realizację zadania pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Tomice – cz. IV” dokonane zostały zmiany dotyczące ustalania sposobu zatwierdzenia wysokości dotacji, całkowitego kosztu zadania, sposobu wypłaty dotacji, konieczności uzgodnienia z Polską Spółką Gazownictwa, Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie, Gazownia w Wadowicach możliwości przyłączenia do sieci dystrybucji gazu oraz terminu zakończenia zadania;
– zmiany uchwały ustalającej zasady udzielania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tomice – dotyczą one określenia terminu naborów wniosków o udzielenie dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz terminu złożenia przez Wnioskodawcę zawiadomienia o zakończeniu jej budowy;
– udzielenia z budżetu gminy Tomice dotacji celowej dla Ośrodka Kultury Gminy Tomice – zostanie ona przeznaczona na realizację zadania pn. „Budowa siłowni zewnętrznej wraz z remontem nawierzchni boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Tomice”;
– zaciągnięcia kredytu długoterminowego – Rada upoważniła Wójta o zaciągnięcia kredytu, jednakże ostateczna jego wysokość i rozpisanie przetargu będzie poprzedzone jego zaakceptowaniem przez Komisję Finansów i Infrastruktury;
– zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok i w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2024.