Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Pracowali nad strategią rozwoju gminy Tomice

Pracowali nad strategią rozwoju gminy Tomice

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

Przedstawiciele Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Gospodarczych „DELTA PARTNER”, w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Tomice na lata 2016 – 2025, przeprowadzili w naszej Gminie, zorganizowane przez Urząd Gminy Tomice we wtorek (22.03), dwa spotkania warsztatowe. Pierwsze odbyło się z udziałem pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, drugie – z sołtysami, radnymi, przedstawicielami organizacji pozarządowych, przedsiębiorcami.

Przedmiotem warsztatów było m.in. przedstawienie założeń metodologicznych opracowania Strategii, analiza SWOT – określenie zasobów i barier rozwojowych Gminy Tomice, struktura planu strategicznego i plan jej opracowania. Eksperci ze Stowarzyszenia „DELTA PARTNER”, Artur Kubica i Roman Gruszczyk, przedstawili również wstępne wyniki badań sondażowych, w których wzięło udział blisko 150 respondentów: w zakresie pozytywnie i negatywnie ocenionych wybranych aspektów jakości życia, poczucie związania mieszkańców z Gminą Tomice, proponowane przez respondentów najważniejsze działania dla rozwoju Gminy oraz wybrane wyzwania strategiczne stojące przed Gminą.

Stowarzyszenie „DELTA PARTNER” i Urząd Gminy w Tomicach dziękują mieszkańcom za wzięcie udziału w badaniach ankietowych oraz sołtysom, radnym, przedstawicielom organizacji pozarządowych i przedsiębiorcom za uczestnictwo w warsztatach.

Pracowali nad strategią rozwoju gminy TomicePracowali nad strategią rozwoju gminy TomicePracowali nad strategią rozwoju gminy Tomice