Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Pozyskane środki na wsparcie szkół

Pozyskane środki na wsparcie szkół

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

Gmina Tomice otrzymała 119 751,94 zł na zniwelowanie u uczniów skutków postpandemicznych pandemii COVID-19 poprzez wielowymiarowe wsparcie szkół, w związku z zagrożeniem i skutkami pandemii COVID-19.

Stosowana umowa powierzenia grantu Grant 3 w ramach Projektu pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 została podpisana z Województwem Małopolskim.

Zadanie grantowe będzie realizowane w czterech placówkach oświatowych: Szkole Podstawowej w Radoczy, Szkole Podstawowej w Woźnikach, Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tomicach oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Witanowicach.

Zgodnie z przeprowadzonymi diagnozami potrzeb poszczególnych szkół, uczniowie otrzymają wsparcie związane z działaniami wspomagającymi psychologicznymi w nadrobieniu braków edukacyjnych i rozwijaniu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, a także z działaniami uzupełniającymi braki edukacyjne w realizacji podstawy programowej oraz działaniami z zakresu rozwijania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych.

Projekt potrwa do 30 czerwca 2023 r.