Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Pozyskane środki na doposażenie OSP

Pozyskane środki na doposażenie OSP

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

W piątek (01.12) Wójt Gminy Tomice Witold Grabowski podpisał umowę z Ministrem Sprawiedliwości na doposażenie jednostek OSP w sprzęt ratowniczy, niezbędny do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa. Dotacja w wysokości 35.400,00 zł (przy wkładzie własnym 1.200,00 zł) zostanie przeznaczona na zakup 4 zestawów ratownictwa medycznego PSP R1 z szynami i deską oraz 2 szt. defibrylatorów AED.

Zadanie realizowane jest z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (Program I Priorytet IIIB).