Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Pozyskana dotacja na naukę pływania w 2019 r.

Pozyskana dotacja na naukę pływania w 2019 r.

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

Gmina Tomice zgłosiła się do programu powszechnej nauki pływania ‚Umiem pływać’ dofinansowanego ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. Wniosek złożony do Ministerstwa Sportu i Turystyki jako jeden z trzech w naszym powiecie został pozytywnie rozpatrzony. Dzięki temu udało się pozyskać na realizację zadania „Moje pierwsze pływanie” 18.800,00 zł. Całkowity koszt wyniesie 46.780,00 zł.

Nauką pływania w ramach zajęć pozalekcyjnych objętych zostanie 105 uczniów klas I-III (7 grup liczących po 15 osób), nie umiejących pływać, uczęszczających do czterech szkół podstawowych na terenach wiejskich. Naukę pływania poprowadzą wykwalifikowani instruktorzy pod nadzorem ratowników na Krytej Pływalni Delfin w Wadowicach. Gmina Tomice zapewni uczniom przewóz na pływalnię oraz trwającą 2 godziny opiekę w czasie przewozu i podczas pobytu na pływalni, sprawowaną przez nauczycieli w ramach zajęć pozalekcyjnych.

Realizowane zadanie ma na celu:
– nabycie podstawowych umiejętności pływania przez jego beneficjentów (oddychanie pod wodą, orientacja pod wodą, ćwiczenia typu meduza, korek, elementy przygotowujące do pływania podstawowymi stylami);
– wzrost zainteresowania pływaniem i potrzebą ruchu dzieci jako sposobu na podniesienie ogólnej sprawności fizycznej oraz zapobieganie i koordynowanie wad postawy o skrzywień kręgosłupa;
– zapoznanie uczestników projektu z zasadami bezpieczeństwa w wodzie, zachowania na pływalni, wystąpieniem możliwych zagrożeń na kąpieliskach oraz sposobami ich zapobiegania, co w konsekwencji prowadzi do znaczącej poprawy bezpieczeństwa dzieci w czasie kąpieli w akwenach wodnych i kąpieliskach;
– zagospodarowanie wolnego czasu w celu zapobiegania patologiom społecznym i uzależnieniom.