Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Postanowienie Komisarza Wyborczego z dnia 15 czerwca 2020 r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego z dnia 15 czerwca 2020 r.

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

Postanowienie Nr 59/2020 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Na podstawie at. 182 § 1 w związku z art. 181a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 t. poz 684 i 1504 z 2020 r. poz. 568) oraz art. 20 ust. 1-3 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. poz. 979) Komisarz Wyborczy w Krakowie III postanawia, co następuje:

§ 1

W cel przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze, w gminach na obszarze powiatu chrzanowskiego, powiatu myślenickiego, powiatu oświęcimskiego, powiatu wadowickiego, w skład których wchodzą osoby wymienione w załącznikach nr 1-383 do postanowienia.

§ 2

Skład Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Krakowie III oraz Biuletynie Informacji Publicznej organu zapewniającego obsługę administracyjną właściwych Komisji, a także wywiesza się w siedzibie Komisji.

§ 3

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy
w Krakowie III
Bartłomiej Migda

 

Załącznik nr 345
gm. Tomice

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1,
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Witanowicach, ul. Jana Pawła II 107, 34-103 Witanowice:

1. Ewelina Elżbieta Cieślak, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROBERTA BIEDRONIA, zam. Radocza
2. Paweł Piotr Dyczkowski, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Witanowice
3. Antoni Kwarciak, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WŁADYSŁAWA KOSINIAKA-KAMYSZA, zam. Witanowice
4. Rafał Kwarciak, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ LESZKA SAMBORSKIEGO, zam. Lgota
5. Szymon Tadeusz Putek, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ RAFAŁA TRZASKOWSKIEGO, zam. Lgota
6. Helena Rączka, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY (uzupełnienie składu), zam. Radocza
7. Anna Rusinek, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Radocza

 

Załącznik nr 346
gm. Tomice

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2,
Szkoła Podstawowa w Radoczy, Radocza ul. Dębowa 49, 34-100 Wadowice:

1. Joanna Marta Bałys, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DARIUSZA PLACZYŃSKIEGO, zam. Radocza
2. Tadeusz Grzegorz Baran, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Radocza
3. Agnieszka Batek, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY (uzupełnienie składu), zam. Radocza
4. Katarzyna Emilia Hajost, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WŁADYSŁAWA KOSINIAKA-KAMYSZA, zam. Radocza
5. Jakub Krzysztof Homel, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Radocza
6. Agnieszka Pękala, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KRZYSZTOFA BOSAKA, zam. Radocza
7. Tomasz Stanisław Rusinek, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY (uzupełnienie składu), zam. Radocza
8. Magdalena Natalia Wiktor, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ RAFAŁA TRZASKOWSKIEGO, zam. Tomice
9. Marta Katarzyna Wisiorek, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROBERTA BIEDRONIA, zam. Radocza

 

Załącznik nr 347
gm. Tomice

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3,
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tomicach, Tomice ul. Floriańska 16, 34-100 Wadowice:

1. Tomasz Adamik, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Tomice
2. Anna Magdalena Duda, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY (uzupełnienie składu), zam. Tomice
3. Krzysztof Galas, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WŁADYSŁAWA KOSINIAKA-KAMYSZA, zam. Witanowice
4. Bartłomiej Piotr Garus, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Tomice
5. Kinga Maria Garus, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Tomice
6. Michał Antoni Gębczyk, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ RAFAŁA TRZASKOWSKIEGO, zam. Tomice
7. Zdzisław Franciszek Kaliński, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY (uzupełnienie składu), zam. Tomice
8. Jadwiga Niemiec, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MIROSŁAWA PIOTROWSKIEGO, zam. Tomice
9. Małgorzata Dorota Sikora, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Tomice

 

Załącznik nr 348
gm. Tomice

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4,
Szkoła Podstawowa w Woźnikach, Woźniki ul. Wadowicka 133, 34-103 Witanowice:

1. Patrycja Anna Adamik, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY (uzupełnienie składu), zam. Tomice
2. Joanna Borodziej, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY (uzupełnienie składu), zam. Wieprz
3. Jarosław Józef Janus, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WŁADYSŁAWA KOSINIAKA-KAMYSZA, zam. Witanowice
4. Iwona Sabina Piszczek, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Woźniki
5. Mirosław Piwowarczyk, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Wadowice
6. Natalia Teresa Supernak, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ RAFAŁA TRZASKOWSKIEGO, zam. Roczyny
7. Magdalena Wisiorek, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROBERTA BIEDRONIA, zam. Tomice