Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Ponad 2,5 km dróg wyremontowanych

Ponad 2,5 km dróg wyremontowanych

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

Kończą się powoli prace remontowe na drogach gminnych. W 2017 roku firmy wykonały duże remonty na 8 drogach gminnych. Za kwotę blisko 600.000 zł w naszej Gminy 2600 mb dróg uzyskało nowe nawierzchnie.

Na dwie modernizacje tzw. dróg rolniczych Gmina pozyskała środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Modernizacja drogi rolniczej – ul. Słoneczna w Woźnikach o długości 330 mb. polegała na wyczyszczeniu nawierzchni drogowej, skropieniu emulsją asfaltową, wykonaniu warstwy profilowej z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowej o grubości 4 cm i warstwy ścieralnej o grubości 3 cm oraz obustronnym ścięciu poboczy, uzupełnieniu nawierzchni poboczy klińcem i powierzchniowym utrwaleniu poboczy emulsją asfaltową. Całość prac zamknęła się kwotą 132.617,43 zł, z czego pozyskano 38.406,00 zł. Modernizacja drogi rolniczej – ul. Podlas w Lgocie polega na wyczyszczeniu rowów i przepustów z namułu, modernizacji odwodnienia, wykonaniu warstwy profilowej z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowej o grubości 4 cm i warstwy ścieralnej o grubości 3 cm oraz ścinaniu poboczy, uzupełnieniu kamieniem i utrwaleniu emulsją asfaltową. Odcinek o długości 250 mb. został wykonany za kwotę 72.500,00 zł, w tym z dotacji pozyskano 30.000,00 zł.

Poza tymi dwoma drogami wyremontowane zostały:
ul. Radwany w Witanowicach – odcinek 1.100 mb. za kwotę 98.400,00 zł – wykonane prace: oczyszczanie rowów z namułu z wyprofilowaniem skarp, ścinanie mechaniczne poboczy, roboty ziemne, uzupełnienie poboczy podwójnym powierzchniowym utrwaleniem;
ul. Krokusowa w Tomicach – odcinek 320 mb. za kwotę 65.000,00 zł – wykonane prace: ścinanie mechaniczne poboczy, oczyszczenie nawierzchni drogowej, wyprofilowanie istniejącej nawierzchni tłuczniem, powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową z grysem kamiennym, uzupełnienie poboczy;
ul. Dębowa w Radoczy – odcinek 150 mb. za kwotę 29.500,00 zł – wykonane prace: oczyszczanie rowów z namułu z wyprofilowaniem skarp, ścinanie mechaniczne poboczy, oczyszczanie przepustów z namułu, oczyszczenie nawierzchni drogowej, wyprofilowanie istniejącej nawierzchni tłuczniem, powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową z grysem kamiennym, uzupełnienie poboczy;
ul. Na Wzgórzach w Woźnikach – odcinek 280 mb. za kwotę 58.519,00 zł – wykonane prace: ścinanie mechaniczne poboczy, oczyszczenie nawierzchni drogowej, wyprofilowanie istniejącej nawierzchni tłuczniem, powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową z grysem kamiennym, uzupełnienie poboczy;
ul. Wiśniowa w Tomicach – odcinek 170 mb. za kwotę 42.100,00 zł – wykonane prace: ścinanie mechaniczne poboczy, oczyszczenie nawierzchni drogowej, wyprofilowanie istniejącej nawierzchni tłuczniem, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, uzupełnienie poboczy;
łącznik ul. Wadowickiej i ul. Dworskiej w Tomicach – za kwotę 80.000,00 zł – wykonane prace: oczyszczanie rowów z namułu z wyprofilowaniem skarp, ścinanie mechaniczne poboczy, czyszczenie istniejących przepustów, wykonanie podbudowy z tłucznia, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, uzupełnienie poboczy podwójnym powierzchniowym utrwaleniem.