logo Urząd Gminy Tomice
Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Godziny pracy
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek - czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14:00
Kasa urzędu:
poniedziałek - piątek: 7:30 – 13:00
sobota, 30 września 2023
A+ A-
bip epuap facebook youtube
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Pamiętali …

Pamiętali …

Pamiętali …

13 września 1944 r. nad Zygodowicami zestrzelono amerykański samolot Liberator B-24 „Hell’s Angel”. Dla upamiętnienia kolejnej rocznicy tamtych wydarzeń PTTK Oddział „Ziemia Wadowicka” wraz z Ośrodkiem Kultury Gminy Tomice zorganizowało w piątek (15.09) już po raz trzydziesty trzeci Rajd Lotników Hell’s Angel.

Miał on na celu uczczenie bohaterskiej śmierci 6 członków załogi bombowca Hell’s Angel – Obywateli Stanów Zjednoczonych w walce o wyzwolenie Polski. Celem rajdu było również ukazanie uczestnikom walorów krajoznawczych Pogórza Śląskiego i Wielickiego oraz zachęcanie do uprawiania różnych form turystyki i rekreacji.

Ok. 400 uczestników rajdu ze szkół podstawowych i średnich z gminy Tomice oraz gminy Wadowice dotarło pod obelisk różnymi trasami: pieszo lub rowerowo. Na mecie każdy z nich otrzymał pamiątkową plakietkę oraz posiłek, który przygotowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Zygodowic.

O godz. 12.00 rozpoczęła się część oficjalna rajdu. Uczestników rajdu oraz zaproszonych gości powitała Dyrektor Ośrodka Kultury Gminy Tomice Aneta Homel. W tym roku na uroczystości przybyli: Mikołaj Zacny – Asystent Społeczny Posła na Sejm RP Filipa Kaczyńskiego, mjr pilot Tadeusz Gola – Wiceprezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Małopolska, członek Krakowskiego Klubu Seniorów Lotnictwa oraz przedstawiciel Zarządu Województwa Małopolskiego, Krystyna Curzydło – członek Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koło Wadowice, Dyonizy Szczygielski – Prezes PTTK Oddział „Ziemia Wadowicka”, Lidia Wilk, Anna Adamik i Daniel Mruczek – dyrektorzy szkół podstawowych,Paweł Adamik – Przewodniczący Rady Gminy Tomice, Grzegorz Łopatecki – Sekretarz Gminy Tomice, Bogusława Kubarek – sołtys wsi Zygoodiwce oraz Witold Grabowski – Wójt Gminy Tomice. Oni również złożyli pod obeliskiem wiązanki kwiatów.

Uroczystość uświetnił występ dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witanowicach pod kierunkiem Daniela Mruczka, które wykonały kilka pieśni patriotycznych.