Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / OSP w Radoczy ma już 70 lat

OSP w Radoczy ma już 70 lat

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

W sobotę (06.08) w Radoczy świętowano 70-lecie powstania Ochotniczej Straży Pożarnej. Obchody jubileuszu rozpoczęły się od uroczystej Mszy Św., którą w kościele parafialnym pw. Przemienienia Pańskiego odprawił ks. proboszcz Janusz Sołtys. Po niej goście udali się na plac apelowy przy radockiej remizie, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.

Po uformowaniu pododdziałów do rozpoczęcia uroczystego apelu przez dowódcę uroczystości st. kpt. Bartłomieja Kowalskiego i złożeniu raportu bryg. Pawłowi Kwarciakowi, nastąpiło wciągnięcie, przy dźwiękach Hymnu Państwowego odegranego przez Orkiestrę Dętą z Zygodowic, flagi państwowej na maszt.

Przybyłych gości m.in. Wójta Gminy Tomice Witolda Grabowskiego, Przewodniczącego Rady Gminy Tomice Zygmunta Szymczaka, Komendanta Powiatowego PSP w Wadowicach bryg. Pawła Kwarciaka, członka Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP w Krakowie dh Antoniego Kwarciaka, Prezesa Zarządu Gminnego Związku OSP RP w Tomicach dh Stanisława Zająca,  radnego Rady Powiatu Wadowickiego Józefa Łasaka, radnych Rady Gminy Tomice – Pawła Adamika, Marka Busslera, Adama Kukułę, Macieja Mrowca, Daniela Mruczka i Zbigniewa Kwarciaka, Prezesa Ponar S.A. w Wadowicach Marka Krygiela, sołtysa wsi Radocza Władysława Hajosta wraz z Radą Sołecką, przedstawicieli OSP z Gminy Tomice oraz organizacji z terenu sołectwa Radocza, przywitał następnie Prezes OSP Radocza dh Piotr Biliński.

Po przybliżeniu zebranym 70-letniej historii jednostki radockiej, nastąpił moment wręczenia zasłużonym strażakom odznaczeń korporacyjnych. Uchwałą Prezydium Zarządu wojewódzkiego Związku OSP RP w Krakowie „Medalami za zasługi dla pożarnictwa” odznaczeni zostali: dh Jan Głąb, dh Wiesław Nidecki, dh Grzegorz Pytlowski, dh Rafał Warmuz i dh Sławomir Wójcik, zaś „Brązowym Medalem” odznaczeni zostali: dh Andrzej Hajost i dh Michał Hereda. Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału powiatowego Związku OSP RP w Wadowicach „Odznaką Strażak Wzorowy” wyróżnieni zostali: dh Damian Frączek, dh Radosław Hajost, dh Dawid Kolasa, dh Grzegorz Niesyty i dh Szymon Pytlowski. Na wniosek Zarządu OSP w Radoczy, Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Tomicach przyznało strażakom z tej jednostki również odznaki „Za Wysługę Lat”. Otrzymali je: dh Jan Kolasa – 4o lat służby, dh Jan Niesyty – 35 lat służby, dh Leonard Meus i dh Grzegorz Lurka – 25 lat służby, dh Janusz Augustyniak, dh Jan Głąb i dh Stanisław Wesołowski – 20 lat służby, dh Sławomir Wilk – 15 lat służby oraz dh Bartłomiej Konieczny i dh Andrzej Hajost – 10 lat służby. Pamiątkowe medale z okazji jubileuszu otrzymali także z rąk strażaków z radockiej jednostki zaproszeni goście.

Na zakończenie części oficjalnej głos zabrali zaproszeni goście. Wójt Gminy Tomice Witold Grabowski zwracając się do jubilatów w imieniu władz samorządowych powiedział:

„Pragnę wyrazić moje uznanie dla Waszej ofiarnej służby, dla ratowania – niejednokrotnie z narażeniem zdrowia i życia – ludzi i ich dobytku. To przede wszystkim dzięki Wam w naszej małej gminnej społeczności wzrasta poczucie bezpieczeństwa i pewność, że można na Was liczyć w każdej sytuacji. Ta trudna i niebezpieczna służba zasługuje na nasze najwyższe uznanie. Podziw również budzi Wasze zaangażowanie w organizowanie życia społecznego, które buduje silne więzi wśród mieszkańców. Serdecznie gratuluję tak pięknego jubileuszu i życzę Wszystkim Druhnom i Druhom Ochotniczej Straży Pożarnej w Radoczy społecznego uznania i sukcesów w kolejnych latach ofiarnej służby i troski o drugiego człowieka. Łączę też życzenia udanej realizacji podejmowanych przedsięwzięć, bezpiecznych akcji oraz powodzenia w niesieniu pomocy poszkodowanym przez niebezpieczne żywioły i zdarzenia.”

Ten piękny jubileusz 70-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Radoczy zakończył występ Karoliny Żak oraz zespołu śpiewaczego „Radoczanki”.