Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Opłata za pobyt dziecka w Żłobku obniżona

Opłata za pobyt dziecka w Żłobku obniżona

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

W piątek (29.09) w sali Ośrodka Kultury Gminy Tomice odbyły się obrady XXIX sesji Rady Gminy Tomice. Zgodnie z porządkiem obrad radni wysłuchali informacji Wójta Gminy Tomice Witolda Grabowskiego o funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym oraz rozpatrzyli dziewięć projektów uchwał.

Radni stwierdzili, że z dniem 1 września dotychczasowe sześcioletnie szkoły podstawowe w Radoczy, Tomicach, Witanowicach i w Woźnikach stają się, zgodnie z nowymi przepisami prawa oświatowego, ośmioletnimi szkołami podstawowymi. Uchwały te jednocześnie stanowią akty założycielskie czterech szkół podstawowych.

Rada Gminy dokonała również zmian w funkcjonowaniu Żłobka Gminnego. Zgodnie z wprowadzoną zmianą wniosek o przyjęcie dziecka do Żłobka będzie można złożyć w każdym czasie, w miarę wolnych miejsc. Jednocześnie, na wniosek Wójta Gminy Tomice Witolda Grabowskiego, radni zmniejszyli miesięczną opłatę za pobyt dziecka. Będzie ona teraz wynosiła 350 zł za 10 godzinny pobyt dziecka w Żłobku Gminnym.

Radni udzieli również pomocy finansowej w kwocie 3.199,00 zł w postaci dotacji celowe na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej w 2018 roku, dokonali zmian w uchwale budżetowej na rok 2017 oraz wyrazili zgodę na odpłatne nabycie działek w Radoczy z przeznaczeniem pod drogę gminną.