Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Obrady XII sesji Rady Gminy Tomice

Obrady XII sesji Rady Gminy Tomice

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

W czwartek (31.10) odbyła się XII sesja Rady Gminy Tomice. Radni wysłuchali informacji wójta Witolda Grabowskiego o funkcjonowaniu Gminy Tomice w okresie międzysesyjnym oraz rozpatrzyli cztery projekty uchwał.

Rada Gminy Tomice:

– wprowadziła zmiany w uchwale Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Tomice – związane są one z wyznaczeniem aglomeracji Tomice o równoważnej liczbie mieszkańców 3453 z oczyszczalnią ścieków w Radoczy, określeniem położenia aglomeracji Tomice, która obejmuje miejscowości: Tomice – część i Radocza – część oraz wyznaczeniem jej na mapie;

– zatwierdziła wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomicach na lata 2019-2027;

– rozpatrzyła petycję dotyczącą sprzeciwu wobec planowanej budowy stacji bazowej telefonii komórkowej i przekazała ją do podmiotu właściwego;

– dokonała uzupełnienia składu Komisji Rady Gminy Tomice.

W trakcie posiedzenia radni, po zapoznaniu się z przedłożoną Radzie Gminy Tomice kalkulacją ceny za ścieki przed i po zakończeniu realizacji inwestycji planowanych do ujęcia w VI aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, nie wnieśli do tej kalkulacji zastrzeżeń i zaopiniowali ją pozytywnie.