Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / O bezpieczeństwie na XXV sesji Rady Gminy Tomice

O bezpieczeństwie na XXV sesji Rady Gminy Tomice

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

Podczas piątkowej (31.03) XXV sesji Rady Gminy Tomice radni wysłuchali informacji Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach o zagrożeniach i działaniach ratowniczych jednostek straży pożarnej na ternie gminy Tomice w 2016 r. oraz oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Tomice w 2016 r. przygotowanej przez Komendę Powiatową Policji w Wadowicach.

Komendant Powiatowy PSP bryg. Paweł Kwarciak poinformował, że w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. na terenie gminy zanotowano ogółem 99 zdarzeń tj. pożarów, innych miejscowych zagrożeń i wyjazdów do alarmów fałszywych (w 2015 – 149).
W roku ubiegłym miały miejsce 27 pożarów (w 2015 – 23), z tego dwa należały do grupy pożarów średnich. Przyczyną 8 z nich było prawdopodobnie podpalenie, przede wszystkim w postaci umyślnego wypada lania suchych traw, a po 5 było związane nieostrożnością dorosłych przy posługiwaniu się ogniem otwartym oraz nieprawidłową eksploatacją urządzeń ogrzewczych. Na terenie gminy paliło się w ubiegłym roku 6 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 10 obiektów w rolnictwie, 2 śmietniki, 1 pożar budynku produkcyjnego i 3 inne obiekty. Nie zanotowano na szczęście ofiar śmiertelnych, a ranna została tylko 1 osoba.
W ogólnej liczbie 68 innych zagrożeń miejscowych (w 2015 – 123) zaistniałych w roku ubiegłym 15 działań powstało jako następstwo gwałtownych zjawisk atmosferycznych, 26 akcji miało miejsce po wypadkach i kolizjach drogowych, a 9 działań polegało na likwidacji zagrożeń od wyrojonych szerszeni i os. W następstwie zagrożeń miejscowych, w tym przede wszystkim wypadków komunikacyjnych 1 osoba poniosła śmierć, natomiast 13 innych osób zostało rannych.
W grupie działań jednostek straży pożarnych, polegających na zadysponowaniu sił i środków do zgłoszonych zagrożeń, których w istocie nie było, tj. fałszywych alarmów, odnotowano 4 tego typu przypadki na terenie gminy (w 2015 – 3). Żadne z nich nie miało charaktery złośliwego.
Przy wszystkich zdarzeniach na terenie gminy w ubiegłym roku brało udział ogółem 260 zastępów i 1129 strażaków.

Zastępca naczelnika wydziału prewencji asp. sztab. Marek Skoczylas, oceniając stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Tomice w roku 2016 poinformował, że w ubiegłym roku odnotowanych zostało 9 przestępstw kradzieży (w 2015 – 13), 5 przestępstw kradzieży w włamaniem (w 2015 – 1), 2 przestępstwa uszkodzenia ciała (w 2015 – 1) oraz 4 przestępstwa narkotykowe (w 2015 – 5). Policjanci podjęli łącznie na terenie gminy 269 interwencji. Wśród nich 47 to interwencje domowe, w wyniku których sporządzono 17 Niebieskich Kart.
W 2016 r. na drogach gminy doszło do 2 wypadków drogowych (w 2015 – 14). W ich wyniku zginęła 1 osoba, a 1 osoba została ranna. Odnotowano także 85 kolizji drogowych (w 2015 – 56). Podczas przeprowadzanych kontroli drogowych zatrzymano 29 nietrzeźwych kierujących i 4 kierujących po spożyciu alkoholu.
W ramach funkcjonującej od września 2016 r. Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa na terenie gminy odnotowano łącznie 19 zgłoszeń, z czego 8 zostało potwierdzonych. Dotyczyły one przekraczania dozwolonej prędkości (3), nieprawidłowego parkowania (4) i spożywania alkoholu w miejscu niedozwolonym (1).