Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / O bezpieczeństwie na sesji Rady Gminy Tomice

O bezpieczeństwie na sesji Rady Gminy Tomice

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

W piątek (29.03) odbyła się VI sesja Rady Gminy Tomice. Radni wysłuchali informacji Wójta o funkcjonowaniu gminy w okresie międzysesyjnym, rozpatrzyli dziewięć projektów uchwał oraz wysłuchali informacji z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach o zagrożeniach i działaniach ratowniczych jednostek straży pożarnej na ternie gminy Tomice w 2018 r.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach bryg. Paweł Kwarciak poinformował, że w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. na terenie gminy zanotowano ogółem 95 zdarzeń tj. pożarów, innych miejscowych zagrożeń i wyjazdów do alarmów fałszywych.
W roku ubiegłym miały miejsce 22 pożary. Wśród nich aż 8 pożarów miało miejsce w gospodarce rolnej, z czego aż 6 na nieużytkowanych powierzchniach rolniczych. Również 11 pożarów odnotowano w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, w tym 9 to pożary sadzy w kominach. W wyniku następstw pożarów w budynkach mieszkalnych nie było osób poszkodowanych oraz ofiar śmiertelnych.
W ogólnej liczbie 70 innych zagrożeń miejscowych zaistniałych w roku ubiegłym 34 akcji miało miejsce po wypadkach i kolizjach drogowych, 12 to gwałtowne opady atmosferyczne, huragany i silne wiatry, a 10 działań polegało na likwidacji zagrożeń os szerszeni i os. Dzięki działaniom prewencyjnym i informacyjnym odnotowano tylko 1 zdarzenie z udziałem tlenku węgla.
W grupie działań jednostek straży pożarnych, polegających na zadysponowaniu sił i środków do zgłoszonych zagrożeń, których w istocie nie było, tj. fałszywych alarmów, odnotowano 3 tego typu przypadki na terenie gminy.

Radni rozpatrzyli także i podjęli dziewięć uchwał:
uchwalili miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zygodowice oraz  miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Witanowice – obszar 1,
– przyjęli „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Tomice na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026” oraz „Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tomice w 2019 roku”,
-wyznaczyli nowego inkasenta poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa w sołectwie Woźniki,
-dokonali przekazania dotacji z budżetu Gminy Tomice dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woźnikach na remont i docieplenie budynku OSP,
– wyrazili zgodę na zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w Banku Gospodarstwa Krajowego,
-dokonali zmian uchwały budżetowej na 2019 rok oraz w wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2024.