Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Maluch w Gminie Tomice od września 2017 r.

Maluch w Gminie Tomice od września 2017 r.

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

Na wysokim – 12 miejscu listy rankingowej (103 pozycje) znalazł się złożony przez Gminę Tomice wniosek dotyczący utworzenia w 2017 roku nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i zapewnienia ich funkcjonowania w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” – moduł I realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Był on odpowiedzią na zainteresowanie wśród młodych rodziców stworzeniem takiego miejsca w naszej Gminie.

W ramach przyznanej dotacji na projekt „Maluch w Gminie Tomice” w wysokości 131.960,00 zł (całość projektu – 270.000,00 zł) będzie możliwa adaptacja istniejących pomieszczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tomicach na potrzeby żłobka, zakup i montaż wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć oraz zapewnienie jego funkcjonowania. Projekt zakłada przeprowadzenie niezbędnych prac do sierpnia br., a następnie jego uruchomienie od 1 września br. W żłobku ma znaleźć się miejsce dla 10 maluchów.