Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Małopolski Tele-Anioł

Małopolski Tele-Anioł

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

Gmina Tomice podpisała 6 czerwca list intencyjny z Województwem Małopolskim w sprawie przystąpienia do współpracy przy realizacji projektu pn. „Małopolski Tele-Anioł” w zakresie prowadzenia wspólnych działań promocyjnych mających na celu dotarcie z informacją o projekcie do mieszkańców gminy oraz włączenie do niego osób niesamodzielnych potrzebujących wsparcia.

Projekt „Małopolski Tele-Anioł” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest w okresie od 1 lutego 2018 roku do 31 stycznia 2021 roku przez Województwo Małopolskie w partnerstwie z Caritas Diecezji Kieleckiej oraz Stowarzyszeniem Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego w Suchej Beskidzkiej.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia osób niesamodzielnych poprzez realizację działań na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i sąsiedzkich w miejscu zamieszkania oraz usług wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, które umożliwią osobom niesamodzielnym jak najdłuższe bezpieczne pozostanie w ich środowisku. Projekt skierowany jest do 10 tysięcy mieszkańców województwa małopolskiego, którzy ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania podstawowych czynności dnia codziennego.

Zakres wsparcia oferowanego w projekcie obejmuje przede wszystkim zapewnienie uczestnikom projektu wsparcie w formie tele-opieki, tj. możliwość całodobowego przekazania informacji o potrzebie wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa poprzez kontakt z centrum opieki. Osoby objęte projektem otrzymają na okres jego realizacji specjalne „opaski życia” na nadgarstek, dzięki którym będą mogły za pomocą naciśnięcia przycisku bezprzewodowo skontaktować się z centrum opieki, które zdecyduje o wezwaniu karetki lub udzieli konsultacji na odległość. Opaski posiadają dodatkowe funkcjonalności dostosowane do szczególnych potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, np. detektor upadku, lokalizator GPS, czujnik tętna. Projekt przewiduje także możliwość udzielania pomocy doraźnej w miejscu zamieszkania – usługi sąsiedzkie takie jak przygotowanie posiłków, zrobienie zakupów, czy posprzątanie mieszkania.

Gmina Tomice za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomicach, będzie współpracować z Województwem Małopolskim przy rekrutacji uczestników do projektu w szczególności poprzez:
– dotarcie z informacją o projekcie do osób niesamodzielnych oraz ich rodzin, które wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego,
– pomoc tym osobom w pozyskaniu i wypełnieniu formularza zgłoszeniowego do projektu oraz ewentualne przesłanie formularza do Biura projektu „Małopolski Tele-Anioł”,
– promocję projektu poprzez zamieszczenie na stronie internetowej gminy informacji o projekcie „Małopolski Tele-Anioł”, banera internetowego odsyłającego do strony projektu malopolska.pl/teleaniol,
– zamieszczenie plakatu informacyjnego o projekcie na tablicach informacyjnych,
– udostępnienie materiałów informacyjnych (ulotek).

Osoby zainteresowane projektem „Małopolski Tele-Anioł” i pomocą w pozyskaniu i wypełnieniu formularza zgłoszeniowego do projektu oraz ewentualnym przesłaniem formularza do Biura projektu mogą kontaktować się z pracownikami socjalnymi Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomicach, ul. Wadowicka 49, tel. 33 823 26 47.