Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / LKS Wikliniarz Woźniki z dotacją z Programu „KLUB”

LKS Wikliniarz Woźniki z dotacją z Programu „KLUB”

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

Ministerstwo Sportu i Turystyki pozytywnie zaopiniowało wniosek LKS „Wikliniarz” i przyznało kwotę dofinansowania na realizację zadania publicznego ze środków finansowych Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej polegającego na rozwijaniu sportu dzieci i młodzieży w ramach Programu „KLUB” w wysokości 10.000,00 zł.

Dzięki podpisanej umowie realizowane są już działania sekcji piłki nożnej, które mają na celu upowszechnienie aktywności fizycznej, aktywizację sportową dzieci i młodzieży, propagowanie zdrowego stylu życia, zagospodarowanie wolnego czasu oraz optymalne wykorzystanie istniejącej infrastruktury sportowej.

Wsparciem zostało objętych 34 zawodników w wieku 9-17 lat. Zajęcia prowadzone są dwa razy w tygodniu (3 godz. zegarowe w 2 grupach wiekowych). Podczas treningów prowadzone są różnego rodzaju ćwiczenia tj. biegi, gimnastyka, trening z piłką, taktyka). Dla sprawnej realizacji programu zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem, zakupionego z otrzymanej dotacji, sprzętu sportowego, który stanowi uzupełnienie posiadanego w klubie sprzętu.

Treningi prowadzone są przez trenera posiadającego licencję, którego zatrudnienie również zostało pokryte z otrzymanej dotacji. Dzięki posiadanej wiedzy i doświadczeniu zajęcia mają nie tylko rozwijać umiejętności i propagować zdrowy styl życia, ale także być formą rekreacji i satysfakcji i osiąganych wyników.

Program „KLUB” realizowany jest od 1 lipca do 31 listopada br. Całkowity koszt to kwota 11.478,00 zł, a czego aż 10.000,00 zł to kwota pozyskana z Ministerstwa Sportu i Turystyki.