Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Inwestycyjna jesień w naszej Gminie

Inwestycyjna jesień w naszej Gminie

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

Ponad 2 mln złotych przewidziano na inwestycje, które zostaną zrealizowane jesienią tego roku w sześciu sołectwach naszej Gminy.

Przy Ośrodku Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa trwa budowa placu rekreacyjnego. Zgodnie z projektem zostaną zamontowane trzy podwójne urządzenia na siłowni zewnętrznej o funkcji: „podciąganie”, „drabinka”, „wyciskanie siedząc”, „prasa nożna”, „twister” i „wahadło” oraz zmodernizowane zostanie istniejące boisko sportowe, które będzie spełniać funkcje rekreacyjne. Całość inwestycji zamknie się kwotą 152.827,50 zł, z czego wartość dofinansowania to 84.989,00 zł (56% wartości zadania).

Operacja „Aktywny wypoczynek w Tomicach – budowa placu rekreacyjnego w Tomicach” została dofinansowana w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

Inwestycyjna jesień w naszej Gminie

Przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Witanowicach za kwotę 222.182,14 zł realizowana jest budowa strefy rekreacyjnej przy swojej remizie dla mieszkańców sołectwa. W ramach tej operacji wykonana zostanie m.in. siłownia zewnętrzna tzw. „siłownia pod chmurką”, plac zabaw (zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią i trapem wejściowym, huśtawka ważka, huśtawka „bocianie gniazdo”, obiektów małej architektury (ławki, kosze), ALTANA WOLNOSTOJĄCA WRAZ Z MUROWANYM GRILLEM oraz szachownica nawierzchniowa (szachy ogrodowe typu XL). Na ten cel pozyskano dotację w wysokości 110.000,00 zł (49% wartości zadania).

Operacja „Zagospodarowanie terenu w celu utworzenia strefy rekreacyjnej w miejscowości Witanowice” została dofinansowana w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

Inwestycyjna jesień w naszej Gminie

Przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tomicach, w ramach etapowego projektu „Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tomicach” zostanie zmodernizowane betonowe boisko sportowe. Będzie ona polegać na oczyszczeniu powierzchni boiska i sfrezowaniu występujących uszkodzeń, nawierceniu otworów filtracyjnych wypełnionych żwirem filtracyjnych, zagruntowaniu, położeniu warstwy ET i wykonaniu właściwej nawierzchni z trawy sztucznej wielofunkcyjnej o wysokich parametrach. Całość zostanie oramowana krawężnikiem betonowym wykonanym poniżej planowanego poziomu boiska. Dodatkowo zamontowane zostaną nowe bramki, piłkochwyt oraz wyremontowane zostaną trybuny, dzięki czemu stanie się to obiekt doskonale nadający się do organizacji imprez sportowych z udziałem publiczności. Całość inwestycji to koszt 252.872,97 zł, z tego 163.000,00 zł (64% wartości zadania) to pozyskana dotacja.

Inwestycyjna jesień w naszej Gminie

Zadanie jest współfinansowane przez Województwo Małopolskie w ramach projektu MIRS

Została podpisana także umowa na remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Woźnikach. Zgodnie z projektem zostaną wyremontowane schody wejściowe i wykonana przy nich balustrada stalowa, wykonane zostanie odprowadzenie wód opadowych z rynien, opaska z kostki brukowej wokół budynku oraz wymalowana zostanie klatka schodowa. Ponadto zostanie wykonana termomodernizacja całego budynku remizy. Koszt tego zadania wyniesie 228.000,00 zł, w tym 63.670,00 zł (28% wartości zadania) to kwota otrzymanych dotacji.

Inwestycyjna jesień w naszej Gminie

Kończą się prace związane z modernizacją kotłowni w szkole podstawowej w Woźnikach. Obejmowały one demontaż istniejącego kotła gazowego, demontaż istniejącego kotła na paliwo stałe, demontaż istniejącej hydrotermy gazowej w kuchni, demontaż czopuchów kotła na paliwo stałe i kotła gazowego oraz montaż kotłów gazowych kondensacyjnych, montaż podgrzewacza zasobnikowego ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), montaż zbiorczego systemu powietrzno-spalinowego, przebudowę technologii kotłowni, niezbędne roboty budowlane w kotłowni, remont instalacji wod-kan w kotłowni, demontaż kotłów gazowych w mieszkaniach, montaż pionu instalacji c.o. do mieszkań zasilanego z projektowanych kotłów gazowych i włączenie go do istniejącej instalacji c.o. w mieszkaniach, montaż pionu instalacji wody ciepłej i cyrkulacji dla mieszkań i włączenie go do istniejących instalacji wody ciepłej w mieszkaniach, a także podłączenie instalacji wody ciepłej dla kuchni do projektowanego podgrzewacza c.w.u. w kotłowni. Całość prac remontowych wyniosła 225.978,66 zł.

Rozpoczęły się prace remontowa na drogach gminnych. Za kwotę 541.144,09 zł zostanie położona nowa nawierzchnia na odcinkach dróg: ul. Dworska w Zygodowicach o długości 640 m, ul. Słoneczna w Radoczy o długości 140 m, ul. Jaworowa w Tomicach o długości 115 m, ul. Graniczna w Witanowicach o długości 390 m i ul. Krzemionka w Lgocie o długości 475 m. Ponadto pojawią się nowe odcinki oświetleniowe przy ulicach: ul. Radwany w Witanowicach (etap I – długość 267 m, 8 szt. słupów oświetleniowych z oprawami LED), ul. Widów i ul. Widokowa w Radoczy (etap I – długość 377 m, 8 słupów wraz z 9 oprawami), ul. Przygórze w Woźnikach (etap I – długość 192 m, 4 słupy oświetleniowe z oprawami LED), ul. Podlas i ul. Lubań w Lgocie (etap II – długość 321 m, 8 słupów oświetleniowym z oprawami LED) oraz ul. Osiczyna w Witanowicach i w Zygodowicach (etap I – długość 543 m , 12 słupów i 13 opraw oświetleniowych). Całość prac zamknie się kwotą 235.027,40 zł.

Nie można zapomnieć również o nowej inwestycji – remoncie ul. Grudki w Woźnikach, na którą gmina pozyskała w ostatnich dniach dotację w wysokości 279.000,00 zł (80% wartości zadania). Zgodnie z kosztorysem całość prac ma zamknąć się kwotą 354.407,83 zł, a nową nawierzchnię zyskają dwa odcinki o łącznej długości 677 m.