Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Inwestycje na drogach gminnych wykonane

Inwestycje na drogach gminnych wykonane

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

Od wiosny trwają prace remontowe na drogach gminnych. Po okresie zimowym wykonano remonty cząstkowe dróg gminnych na terenie całej gminy oraz uzupełniono ubytki w nawierzchni dróg masą mineralno-bitumiczną na ul. Podlesie i ul. Rzyczki w Tomicach oraz na ul. Kaniowskiej w Zygodowicach za kwotę ponad 23 tys. zł.

Spośród najważniejszych inwestycji na drogach gminnych wymienić należy:

 • wykonanie remontu ul. Gościniec w Zygodowicach (11.520,00 zł) – łatanie ubytków w nawierzchni i odcinkowe zamknięcie nakładki emulsją asfaltową,
 • wykonanie remontu ul. Podstawie w Tomicach (10.000,00 zł) – łatanie ubytków w nawierzchni i odcinkowe zamknięcie nakładki emulsją asfaltową,
 •  wykonanie remontu parkingu przy Urzędzie Gminy Tomice oraz ul. Św. Jakuba w Tomicach (7.204,00 zł),
 • wykonanie kompleksowego remontu ul. Łęg w Tomicach w technologii powierzchniowego utrwalenia (emulsja i grys) wraz z ze ścięciem, poszerzeniem poboczy i uzupełnieniem kamieniem łamanym (127.736,88 zł) – zmodernizowano odcinek o długości  1140 mb.,
 • wykonanie remontu przepustu fi 500 o długości 20 mb na ul. Górnej w Woźnikach (6.400,00 zł),
 • wykonanie kompleksowego remontu ul. Leśnej w Witanowicach poprzez położenie masy mineralno-bitumicznej wraz z ścięciem i uzupełnieniem poboczy kamieniem łamanym – długość odcinka drogi 256 mb. (37.703,78 zł),
 • wykonanie kompleksowego remontu ul. Dębowej w Radoczy –  zmodernizowano odcinek drogi o długości 215 mb, położono nakładkę w technologii powierzchniowego utrwalenia (emulsja plus grys), wykonano pobocza z kamienia łamanego (29.600,00 zł),
 • wykonanie kompleksowego remontu ul. Na Wzgórzach w Woźnikach – wyremontowano odcinek drogi gminnej o długości 300mb w technologii powierzchniowego utrwalenia (emulsja plus grys), wykonano pobocza z kamienia łamanego (41.831,75 zł),
 • wykonanie kompleksowego remontu ul. Podgórze w Witanowicach – wykonano remont odwodnienia i położono podbudowę i nakładkę z powierzchniowego utrwalenia (emulsja  plus grys) o długości 160 mb (32.693,40 zł),
 • wykonanie kompleksowego remontu ul. Podlas w Lgocie – położono nakładkę z masy mineralno-bitumicznej na długości 200 mb, wykonano kompleksowe odwodnienie odcinka drogi poprzez wykonanie obustronnego rowu przydrożnego, przepustów i zjazdów, ponadto wykonano pobocze z powierzchniowego utrwalenia (78.200,00 zł),
 • zlecenie do wykonania modernizacji ul. Kaniowskiej w Zygodowicach poprzez wykonanie poboczy z kamienia łamanego oraz położenie nakładki z masy mineralno – bitumicznej na odcinku 253 mb (53.887,16 zł).

 

Gmina Tomice pozyskała na modernizację drogi gminnej ul. Łęg w Tomicach dotację z Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 36.020,00 zł, a na modernizację drogi rolniczej ul. Kaniowska w Zygodowicach również z Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego dotację w wysokości 50 % kosztów realizacji zadania.

Jednocześnie na bieżąco wykonywane są niewielkie remonty cząstkowe dróg gminnych.