Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / GRAND PRIX dla Zosi Placek

GRAND PRIX dla Zosi Placek

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Wadowicach było organizatorem X edycji konkursu „W hołdzie ks. Janowi Twardowskiemu”. Uczestnikami konkursu byli uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych powiatu wadowickiego. Wydarzenie organizowane było pod patronatem Zarządu Powiatu Wadowickiego. Celem konkursu było przybliżenie postaci i twórczości ks. Jana Twardowskiego.

Konkurs odbywał się w następujących kategoriach:
– ilustracja na płytce ceramicznej
– tekst.

Liczba uczestników :
– w kat. ilustracja- 20 (I gr. wiekowa 9, II gr. wiekowa 11)
– w kategorii  tekst: 16 (I grupa wiekowa 6, II grupa wiekowa 10)

Obrady dwóch jurorskich zespołów po 3 osoby odbyły się 30 października i wyłoniły 4 nagrody GRAND PRIX (po jednej w każdej kategorii) i 5 wyróżnień (dwa wyróżnienia w kat. tekst w II grupie wiekowej). Zgodnie z zasadami regulaminu wzięto pod uwagę dwa kryteria: nawiązanie do hasła DOM RODZINNY oraz ślady inspiracji  wierszem Jana Twardowskiego „Wszystko co dawne”).

Gala rozdania nagród połączona była z obchodami jubileuszu pięćdziesięciolecia istnienia „Budowlanki” wchodzącej w skład CKZiU nr 2 w Wadowicach oraz dziesięciolecia nadania Technikum nr 3 imienia księdza Jana Twardowskiego.

Uroczystość uświetnili zaproszeni goście: ks. Prałat Tadeusz Kasperek, Komendant Powiatowy Policji w Wadowicach inspektor Włodzimierz Warzecha, aspirant sztabowa Małgorzata Hombesch, dyrektor Wadowickiej Biblioteki Publicznej Bożena Płonka, jurorzy w konkursie „W hołdzie księdzu Janowi Twardowskiemu”, laureaci konkursu i ich opiekunowie.

Pan dyrektor Jerzy Kotaś w swoim przemówieniu podkreślił zasługi księdza Jana Twardowskiemu dla Ojczyzny oraz podziękował laureatom konkursu za to, że dzięki swoim pracom kultywują pamięć o poecie, który uczył szacunku wobec każdego człowieka. Następnie razem z panią dyrektor Dorotą Szemik wręczyli nagrody i wyróżnienia uczestnikom powiatowego konkursu.

Jury konkursu nagrodziło uczennicę ze Szkoły Podstawowej w Woźnikach Zofię Placek najwyższym tytułem GRAND PRIX.

Do konkursu przygotowała uczennicę pani Agnieszka Sienkiewicz.