Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Fundusze unijne dla mieszkańców Gminy Tomice

Fundusze unijne dla mieszkańców Gminy Tomice

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

Jak zachęcać mieszkańców i przedsiębiorców do korzystania z projektów unijnych zastanawiali się w piątek 12 października Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Edyta Klimowska–Bobula oraz Wójt Gminy Tomice Witold Grabowski.

W Małopolsce realizowanych jest obecnie kilkadziesiąt projektów adresowanych do osób chcących podnieść swoje kwalifikacje, znaleźć lub zmienić zatrudnienie czy wrócić na rynek pracy po dłuższej przerwie. Są wśród nich projekty Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, które stanowią odpowiedź na potrzeby regionu m.in. w zakresie wzmocnienia przedsiębiorczości („Firma +1”) i potencjału kadr dla gospodarki („Kierunek Kariera”), rozwoju kapitału społecznego („Gwarancja 40+”), ochrony dziedzictwa narodowego (Konserwator”) czy przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu („Małopolskie Gwarancje na rzecz aktywności społeczno-zawodowej”).

Skuteczne wykorzystywanie funduszy unijnych jest możliwe między innymi dzięki zaangażowaniu samorządów lokalnych, reprezentowanych przez ludzi, którzy nie boją się podejmować wyzwań. Ich aktywność w połączeniu ze wsparciem Europejskiego Funduszu Społecznego zaowocowały tym, że w Małopolsce w ciągu ostatnich 4 lat o połowę spadła liczba osób bezrobotnych, gospodarka stała się silniejsza i zapanował dobry klimat dla rozwoju przedsiębiorczości – komentuje dyrektor Edyta Klimowska–Bobula. I dodaje: – Wielu osobom możemy zaoferować wsparcie w projektach unijnych. Ważne, abyśmy dotarli do tych osób z informacją, jak i gdzie mogą korzystać z projektów.

W Gminie Tomice z projektów finansowanych z funduszy unijnych skorzystało 199 osób,
w tym 23 podmioty otrzymały dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W projektach Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie bierze udział 7 osób. Dzięki projektowi „Firma +1” 1 osoba znalazła pracę, natomiast w „Kierunku Kariera” uczestniczy 6 osób, zainteresowanych zdobyciem nowych kwalifikacji.

Warto zainteresować się ofertą projektów finansowanych z funduszy unijnych, w tym tych, które koordynuje Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Dają one wiele możliwości na zmianę sytuacji zawodowej czy rozwój własnych umiejętności. Staże, szkolenia, pomoc doradcy zawodowego, pieniądze na własną firmę lub zatrudnienie pracownika – to tylko niektóre formy wsparcia, dostępne w projektach.

Projekt „Kierunku Kariera” oferuje bony na szkolenia językowe, komputerowe i kursy prawa jazdy kategorii A, B, C, C+E, dzięki którym szkolenia są tańsze nawet o 87%. W projekcie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, które pracują i są związane z Małopolską (mieszkają tu, uczą się lub pracują). Dodatkowo, jeśli mają mniej niż 50 lat, muszą mieć wykształcenie maksymalnie na poziomie zdanej matury. Już wkrótce w ramach projektu „Kierunek Kariera Zawodowa” będzie można otrzymać dodatkową pulę dofinansowanych bonów na szkolenia zawodowe (niezależnie od branży), uprawnienia i kursy kwalifikacyjne.

Aby wziąć udział w projekcie „Kierunek Kariera” należy umówić się z doradcą zawodowym poprzez stronę https://pociagdokariery.pl (zakładka „Zgłoś się”). Osoby mające mniej niż 25 lat mogą zgłosić się tylko w wyznaczonych terminach. Szczegóły na stronie https://kierunek.pociagdokariery.pl  (zakładka „Rekrutacja > 25 roku życia”).

Najbliższe dyżury doradców w powiecie wadowickim zaplanowane są w Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Andrychowie (ul. Starowiejska 22b) – 6 i 21 listopada oraz 11 grudnia w godz. 10.30-14.30; w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej (ul. Mickiewicza 4) – 24 i 30 października, 15 listopada i 11 grudnia w godz. 13.00-17.00 oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wadowicach (ul. Mickiewicza 27, pok. 302 III p.) – 27 listopada, 11 i 18 grudnia w godz. 10.00-15.00.

Zapraszamy.

Fundusze unijne dla mieszkańców Gminy Tomice

Fundusze unijne dla mieszkańców Gminy Tomice