Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Duże wsparcie finansowe na e-administrację

Duże wsparcie finansowe na e-administrację

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

W 2019 r. gmina Tomice złożyła wniosek w ramach konkursu dla 2 Osi priorytetowej Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-Administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Wniosek został oceniony pozytywnie, jednakże z uwagi na całkowitą kwotę przeznaczoną w konkursie na dofinansowanie złożonych wniosków, znalazł się on na liście rezerwowej.

We wtorek (16. 11) Zarząd Województwa Małopolskiego dokonał zwiększenia kwoty alokacji w celu dofinansowania projektów znajdujących się na liście rezerwowej. Tym samym wniosek gminy Tomice pn. „E-urząd w Gminie Tomice” został objęty dofinansowaniem.

Dzięki wsparciu finansowemu w kwocie 821.836,79 zł możliwa będzie m.in. modernizacja serwerowni, zakup gminnego portalu interesanta, modernizacja strony www, zakup geoportalu, zakup niezbędnych licencji oraz utworzenie stanowiska potwierdzenia profilu zaufanego. Wartość projektu ma wynieść 1.096.397,40 zł.