Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Certyfikat dla SP Woźniki na kolejne 5 lat

Certyfikat dla SP Woźniki na kolejne 5 lat

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

W poniedziałek (15.10) w Szkole Podstawowej w Woźnikach podczas uroczystego apelu z okazji Święta Edukacji Narodowej, Naczelnik Wydziału Prewencji KPP w Wadowicach – podkom. Artur Studnicki w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie – nadinsp. dr Krzysztofa Pobuty przekazał na ręce dyrektora szkoły – mgr Lidii Wilk przedłużenie certyfikatu Szkoły Promującej Bezpieczeństwo na lata 2018-2023, w ramach realizacji projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa.

Wręczenie certyfikatu  odbyło się w obecności wójta Gminy Tomice pana Witolda Grabowskiego, proboszcza parafii w Woźnikach ks. Tomasza Kalisza, przedstawicieli OSP w Woźnikach, emerytowanych nauczycieli i pracowników szkoły, koordynatora projektu  z ramienia KPP Wadowice asp. sztab. Małgorzaty Hombesch przy udziale zespołu koordynującego realizację projektu oraz społeczności szkolnej i rodziców.

Certyfikat Szkoły Promującej Bezpieczeństwo  to prestiżowy dokument przyznawany przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie za wielokierunkowe działania szkoły na rzecz bezpieczeństwa. Warunkiem przedłużenia ważności certyfikatu było uzyskanie pozytywnego wyniku z ponownego audytu, który został przeprowadzony w miesiącu maju przez zespół certyfikujący KWP w Krakowie. Szkoła Podstawowa w Woźnikach w wyniku audytu uzyskała maksymalną liczbę 35 punktów. Tym samym znalazła się w gronie 22 szkół w województwie małopolskim, które otrzymały przedłużenie certyfikatu na 5 lat.

Tak wysoki wynik nie byłby możliwy, gdyby nie wzorowa współpraca z wieloma partnerami, którzy wspierają szkołę w jej działaniach. Są to przede wszystkim: Urząd Gminy Tomice, OSP Woźniki, Rada Rodziców, proboszcz Parafii w Woźnikach, klub sportowy Jaguar w Woźnikach, GOK Tomice, GOPS Tomice, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wadowicach, firma De Heus w Spytkowicach, a także instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo tj. Policja, Straż Pożarna, Sąd.