logo Urząd Gminy Tomice
Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Godziny pracy
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek - czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14:00
Kasa urzędu:
poniedziałek - piątek: 7:30 – 13:00
sobota, 30 września 2023
A+ A-
bip epuap facebook youtube
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / 32 Rajd Lotników „Hell’s Angel

32 Rajd Lotników „Hell’s Angel

32 Rajd Lotników „Hell’s Angel

13 września 1944 r. nad Zygodowicami zestrzelono amerykański samolot Liberator B-24 „Hell’s Angel”. Dla upamiętnienia kolejnej rocznicy tamtych wydarzeń PTTK Oddział „Ziemia Wadowicka” wraz z Ośrodkiem Kultury Gminy Tomice zorganizowało w piątek (16.09) już po raz trzydziesty drugi Rajd Lotników Hell’s Angel.

Miał on na celu uczczenie bohaterskiej śmierci 6 członków załogi bombowca Hell’s Angel – Obywateli Stanów Zjednoczonych w walce o wyzwolenie Polski. Celem rajdu było również ukazanie uczestnikom walorów krajoznawczych Pogórza Śląskiego i Wielickiego oraz zachęcanie do uprawiania różnych form turystyki i rekreacji.

Ok. 200 uczestników rajdu ze szkół podstawowych i średnich z gminy Tomice oraz gminy Wadowice dotarło pod obelisk różnymi trasami: pieszo lub rowerowo. Na mecie każdy z nich otrzymał pamiątkową plakietkę oraz posiłek, który przygotowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Zygodowic.

O godz. 12.00 rozpoczęła się część oficjalna rajdu. Uczestników rajdu oraz zaproszonych gości powitała Dyrektor Ośrodka Kultury Gminy Tomice Aneta Homel. W tym roku na uroczystości przybyli:  Wiceprezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Małopolska mjr pilot Tadeusz Gola,  członek Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koło Wadowice Krystyna Curzydło, Prezes PTTK Oddział „Ziemia Wadowicka” Dyonizy Szczygielski, dyrektor szkoły podstawowej w Woźnikach Lidia Wilk oraz Wójt Gminy Tomice Witold Grabowski. Oni również złożyli pod obeliskiem wiązanki kwiatów.

Uroczystość uświetnił występ dzieci ze szkoły podstawowej w Woźnikach pod kierunkiem Agnieszki Sienkiewicz, które wykonały kilka pieśni patriotycznych.