Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Zawiadomienie – XX sesja Rady Gminy Tomice VII kadencji

Zawiadomienie – XX sesja Rady Gminy Tomice VII kadencji

Opublikowano w dniu: w kategorii: Ogłoszenia  

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Gminy Tomice Zygmunt Szymczak zwołuje na dzień 14 października 2016 r. (piątek) o godz. 14.15 XX sesję Rady Gminy Tomice w kadencji 2014-2018. Obrady odbędą się w Ośrodku Kultury Gminy Tomice przy ul. Dworskiej 9.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności i przyjęcie porządku obrad.
 2. Informacja o funkcjonowaniu Gminy Tomice w okresie międzysesyjnym.
 3. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
  a)zmiany uchwały Nr XIX/160/2012 Rady Gminy Tomice z dnia 23 listopada 2012 r.w sprawie podziału Gminy Tomice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
  b) zmiany uchwały nadającej statut Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Tomicach,
  c) udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska–Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku–Białej,
  d) zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
  e)zmiany uchwały Nr XII/91/2015 Rady Gminy Tomice z dnia 29 grudnia 2015 r.w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2023.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Wnioski sołtysów.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski sołtysów.
 7. Przyjęcie protokołu XIX sesji Rady Gminy Tomice.
 8. Sprawy bieżące.
 9. Zakończenie obrad.