Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Edukacja / Zawiadomienie Wójta Gminy Tomice

Zawiadomienie Wójta Gminy Tomice

Opublikowano w dniu: w kategorii: Edukacja   Ogłoszenia  

W związku z § 9 ust. 5 statutu Żłobka Gminnego w Tomicach, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXVI/191/2017 Rady Gminy Tomice z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Tomicach (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2017 r. poz. 3557, z późn. zm.), Wójt Gminy Tomice informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Tomicach została wywieszona lista 13 dzieci przyjętych do żłobka. Na liście znajdują się dzieci, których rodzice potwierdzili złożone do dnia 20 czerwca br. wnioski o przyjęcie dziecka do żłobka.

Jednocześnie Wójt Gminy Tomice zawiadamia, że w poniedziałek 17 lipca 2017 r. o godz. 17.00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tomicach przy ul. Floriańskiej 16 odbędzie się zebranie rodziców dzieci przyjętych do żłobka, dotyczące organizacji i przyjęcia dzieci do żłobka.