logo Urząd Gminy Tomice
Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Godziny pracy
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek - czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14:00
Kasa urzędu:
poniedziałek - piątek: 7:30 – 13:00
niedziela, 3 grudnia 2023
A+ A-
bip epuap facebook youtube
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Wybory uzupełniające do Rady Gminy zarządzone

Wybory uzupełniające do Rady Gminy zarządzone

Wybory uzupełniające do Rady Gminy zarządzone

Wojewoda Małopolski zarządzeniem z dnia 21 września 2022 r. zarządził przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Tomice w okręgu wyborczym nr 15, obejmującym sołectwo Zygodowice. Datę wyborów wyznaczył na niedzielę 27 listopada 2022 r. W wyborach uzupełniających będzie wybierany jeden radny.

KALENDARZ WYBORCZY

Data wykonania czynności wyborczych

Treść czynności

do 3 października 2022 r.- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji Wójta Gminy Tomice o okręgu wyborczym nr 15, jego granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Tomicach
- zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Krakowie III o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnego
do 13 października 2022 r.- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Krakowie III kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Tomicach
do 18 października 2022 r.- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Krakowie III Gminnej Komisji Wyborczej w Tomicach
do 23 października 2022 r.
do godz. 24.00
- zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Tomicach list kandydatów na radnego
do 28 października 2022 r.- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji Wójta Gminy Tomice o numerze i granicy obwodu głosowania nr 4 oraz o wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4, w tym o lokalu przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych, oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i możliwości głosowania przez pełnomocnika
- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Krakowie III kandydatów do składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4
do 6 listopada 2022 r.- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Krakowie III Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 oraz podanie do publicznej wiadomości jej składu osobowego
- sporządzenie spisu wyborców
- przyznanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Tomicach numerów dla zarejestrowanych list kandydatów na radnego
do 12 listopada 2022 r.- rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Tomicach o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego, zawierającego numery list, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list
- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Krakowie III zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych, w tym przy pomocy nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a, oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat
do 18 listopada 2022 r.- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
do 22 listopada 2022 r.- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Krakowie III zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych
25 listopada 2022 r.
o godz. 24.00
- zakończenie kampanii wyborczej
26 listopada 2022 r.- przekazanie przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 spisu wyborców
27 listopada 2022 r.
godz. 7.00-21.00
- głosowanie

*Zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w kalendarzu wyborczym przypada na sobotę albo dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.