Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Ulga na śmieci – Informacja Wójta Gminy Tomice

Ulga na śmieci – Informacja Wójta Gminy Tomice

Opublikowano w dniu: w kategorii: Ogłoszenia  

Wójt Gminy Tomice przypomina, że od dnia 11.01.2018 r. weszła w życie Uchwała Rady Gminy Tomice nr XXXIII/263/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r., która zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.) zwalnia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne.

Zwolnienie przysługuje w wysokości 3 zł na każde dziecko w rodzinie, które posiada Kartę Dużej Rodziny. Warunkiem koniecznym do otrzymania zwolnienie jest złożenie nowej deklaracji oraz przedłożenie ważnych Kart Dużej Rodziny. W przypadku złożenia deklaracji w miesiącu styczniu ulga zacznie obowiązywać od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym złożono wniosek t.j. od lutego.

Jeżeli nowa deklaracja nie zostanie złożona naliczana będzie opłata w pełnej stawce jak za odpady segregowane 8 zł do momentu jej ponownego złożenia.