Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Terminy jesiennych zebrań wiejskich

Terminy jesiennych zebrań wiejskich

Opublikowano w dniu: w kategorii: Ogłoszenia  

Sołtysi sołectw Gminy Tomice zapraszają serdecznie mieszkańców sołectw na zebrania wiejskie. W trakcie obrad przedstawiona zostanie informacja o realizacji zadań społeczno-gospodarczych w sołectwie (w tym w ramach funduszu sołeckiego), ustalone zostaną zadania planowane do wykonania w roku 2018 w ramach funduszu sołeckiego oraz wskazane inne zadania proponowane do realizacji w 2018 roku.

TERMINY ZEBRAŃ WIEJSKICH:

27 sierpnia (niedziela) – sołectwo Zygodowice – godz. 19.00 – remiza OSP
30 sierpnia (środa) – sołectwo Lgota – godz. 19.00 – remiza OSP
7 września (czwartek) – sołectwo Radocza – godz. 18.45 – remiza OSP
9 września (sobota) – sołectwo Woźniki – godz. 18.00 – remiza OSP
15 września (piątek) – sołectwo Tomice – godz. 18.00 – remiza OSP
22 września (piątek) – sołectwo Witanowice – godz. 18.45 – remiza OSP