Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Stop smogowi – od 1 lipca nowe przepisy w Małopolsce

Stop smogowi – od 1 lipca nowe przepisy w Małopolsce

Opublikowano w dniu: w kategorii: Ogłoszenia  

Wójt Gminy Tomice informuje, że z dniem 1 lipca 2017 r. wchodzą w życie przepisy uchwały antysmogowej dla Małopolski. Od dnia dzisiejszego zaczyna obowiązywać zakaz spalania mułów i flotów węglowych oraz biomasy o wilgotności powyżej 20%, natomiast wszystkie nowo eksploatowane kotły, piece i kominki muszą spełniać wymagania ekoprojektu w zakresie emisji zanieczyszczeń i efektywności energetycznej.

UCHWAŁA ANTYSMOGOWA DLA MAŁOPOLSKI

Ogranicza powstawanie nowych źródeł emisji zanieczyszczeń
• od 1 lipca 2017 mogą być instalowane tylko kotły spełniające normy wyznaczone w unijnych rozporządzeniach w sprawie ekoprojektu (emisja pyłu do 40 mg/m³)

Wyznacza długie okresy przejściowe
• do końca 2022 roku (6 lat) – wymiana kotłów na węgiel lub drewno, które nie spełniają żadnych norm emisyjnych.
• do końca 2026 roku (10 lat) – wymiana kotłów, które spełniają podstawowe wymagania emisyjne (klasa 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012).
• Istniejące kotły klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012 mogą być eksploatowane bezterminowo.

Wprowadza wymagania dla jakości paliw
• od 1 lipca 2017 r. w całej Małopolsce zakaz stosowania mułów i flotów węglowych czyli właściwie odpadów węglowych – drobnych pyłów węglowych o ziarnach do 3mm, który zawierają duże ilości wilgoci, popiołu i innych zanieczyszczeń, decydujących o dużej emisji przy ich spalaniu.
• zakaz spalania drewna o wilgotności powyżej 20% (suszenie przynajmniej 2 sezony) – suche drewno charakteryzuje się znacznie wyższą kalorycznością i niższą emisją zanieczyszczeń niż drzewo surowe.

Wprowadza obowiązki dla właścicieli kominków
• od 1 lipca 2017 r. nowo instalowane kominki muszą spełniać wymagania ekoprojektu.
• od 2023 r. istniejące kominki o sprawności cieplnej poniżej 80% muszą zostać wyposażone w urządzenie redukujące emisję pyłu do poziomu ekoprojektu (np. elektrofiltr).

Wprowadza kontrolę przestrzegania przepisów
kontrola przestrzegania wymagań uchwały będzie prowadzona przez uprawnione służby na podstawie udostępnianych przez użytkowników dokumentów – np. dokumentacji technicznej, instrukcji użytkowania, wyników badań, certyfikatów, które będą potwierdzać spełnienie wymaganych poziomów sprawności i emisji.
• jeśli użytkownik nie będzie posiadał takich dokumentów, będzie zachodziło domniemane, że instalacja nie spełnia wymagań uchwały. W przypadku naruszenia przepisów uchwały, mieszkaniec może być ukarany mandatem do 500 zł lub grzywną do 5.000 zł.

Więcej informacji można uzyskać na stronie  http://powietrze.malopolska.pl/antysmogowa/