logo Urząd Gminy Tomice
Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Godziny pracy
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek - czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14:00
Kasa urzędu:
poniedziałek - piątek: 7:30 – 13:00
środa, 22 maja 2024
A+ A-
bip epuap facebook youtube
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Rozpoczynamy przyjmowanie wniosków na zakup węgla

Rozpoczynamy przyjmowanie wniosków na zakup węgla

Rozpoczynamy przyjmowanie wniosków na zakup węgla

Gmina Tomice przystąpiła do zakupu paliwa stałego (węgla kamiennego) z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych położonych na terenie Gminy Tomice do dnia 31 grudnia 2022 r. w ramach zakupu preferencyjnego.

Kupić węgiel po preferencyjnej cenie będzie mogła osoba fizyczna z gospodarstwa domowego, która jest uprawniona do dodatku węglowego.

Prawa do zakupu nie będzie mieć wnioskodawca, ani żaden członek jego gospodarstwa domowego który kupił paliwo stałe na sezon grzewczy 2022–2023 po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości, co najmniej takiej jak określona w rozporządzeniu Ministra Aktywów Państwowych ( tj. 1,5 t do końca 2022 i 1,5 t od 1 stycznia 2023 r.).

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Aktywów Państwowych w ramach zakupu preferencyjnego można nabyć węgiel w 2 partiach:
– Pierwsza partia – 1,5 tony węgla do 31 grudnia 2022 r.
– Druga partia – 1,5 tony od stycznia do 2023 r.
Nie będzie możliwości zakupu węgla w łącznej ilości 3 ton w drugiej partii od stycznia 2023 r. Kto nie zakupi węgla w pierwszej partii do 31.12.2022 r. będzie mógł zakupić tylko 1,5 tony w drugiej partii od stycznia 2023 r.

AKTUALIZACJA (12.2022): W przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego albo dokonano takiego zakupu w ilości mniejszej niż 1500 kg, to ilość paliwa stałego niezakupionego w ramach limitu 1,5 tony powiększa limit do nabycia w 2023 r.

Wymogiem jest złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku i spełnienie warunków określonych w ww. ustawie. Samo złożenie wniosku nie uprawnia do zakupu węgla po cenach preferencyjnych. O wyniku weryfikacji i rozpatrzenia wniosku urząd będzie informował telefonicznie każdego wnioskodawcę na numer telefonu podany we wniosku.

Link do formularza wniosku dostępny poniżej lub do pobrania w formie papierowej w siedzibie Urzędu.

Wnioski należy składać w godzinach pracy Urzędu Gminy w Tomicach na dzienniku podawczym pod adresem ul. Wadowicka 51, 34-100 Tomice lub za pośrednictwem platformy e-PUAP na adres skrytki podawczej Urzędu Gminy Tomice.

Dziękujemy mieszkańcom za złożenie „Deklaracji dotyczących zapotrzebowania gospodarstwa domowego na węgiel w ramach zakupu preferencyjnego”, które posłużyły do oszacowania ilości węgla potrzebnego dla Gminy.
Jednocześnie informujemy, że do preferencyjnego zakupu węgla niezbędne jest złożenie „Wniosku o zakup preferencyjny węgla”.

Kraj pochodzenia oferowanego węgla jest niezależny od gminy Tomice. Węgiel będzie do odbioru do końca kwietnia 2023 r.

Wniosek o zakup preferencyjny węgla