Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Rekrutacja do projektu inwestycja młodych w przyszłość

Rekrutacja do projektu inwestycja młodych w przyszłość

Opublikowano w dniu: w kategorii: Ogłoszenia  

Urząd Gminy Tomice informuje, że firma MAGNUS Sp. z o.o. w Olsztynie prowadzi rekrutację do projektu „Inwestycja młodych w przyszłość” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Projekt skierowany jest do osób młodych:
– w wieku 18 – 29 lat,
– zamieszkałych na terenach wiejskich poza ZIT w powiatach oświęcimskim i wadowickim,
– bezrobotnych, długotrwale bezrobotne i biernych zawodowo.

W ramach projektu oferowane będą następujące formy wsparcia:
– identyfikacje potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia,
– szkolenia zawodowe,
-staże u pracodawców,
– indywidualne doradztwo zawodowe,
– pośrednictwo prac.

Rekrutacja trwa od dnia 4 kwietnia do 3 lipca 2016r. Liczba miejsc jest bardzo ograniczona. Jednym w kryteriów jest kolejność zgłoszeń.

Udział w projekcie jest bezpłatny, koszty jego organizacji i uczestnictwa pokrywane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, środków Magnus Sp. z o.o. oraz budżetu państwa polskiego.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny w biurze projektu lub na www.magnusedukacja.pl, a następnie przesłać mailem na imwp@magnusedukacja.pl lub pocztą lub dostarczyć osobiście do biura projektu w Wadowicach, ul. Matki Bożej Fatimskiej 25 w godz.10.00-16.00.

Okres realizacji projektu: 04 kwietnia 2016 r. do 03 sierpnia 2017 r.
Wartość projektu: 949 222,00 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 872 231,49 zł
Wkład własny Magnus sp. z o.o.: 47 470,00 zł
Dofinansowanie z budżetu krajowego: 29 520,51 zł

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego