Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 1 października 2018 r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 1 października 2018 r.

Opublikowano w dniu: w kategorii: Ogłoszenia  

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych Komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Na podstawie art. 182 § 1 w związku z art. 181a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Krakowie III postanawia, co następuje:

§ 1.

W celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie i obwodowe komisje wyborcze ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, w gminach powiatu chrzanowskiego, powiatu myślenickiego, powiatu oświęcimskiego, powiatu wadowickiego, w skład których wchodzą osoby wymienione w załącznikach nr 1 – 380 do postanowienia.

§ 2.

Składy Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Krakowie III oraz Biuletynie Informacji Publicznej organu zapewniającego obsługę administracyjną właściwych Komisji, a także wywiesza się w siedzibie Komisji.

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy
w Krakowie III
Bartłomiej Migda

 

Załącznik nr 342
gm. Tomice

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1, Zespół Szkolno-Przedszkolny, Jana Pawła II 107, 34-103 Witanowice:

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania

1. Agata Adamik, zgłoszona przez KWW KUKIZ’15, zam. Witanowice
2. Ewelina Elżbieta Cieślak, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Radocza
3. Katarzyna Justyna Galas, zgłoszona przez KWW ISKRA, zam. Witanowice
4. Jarosław Józef Janus, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Witanowice
5. Kamila Karolina Jasieniak, zgłoszona przez KWW „POWIAT WADOWICKI”, zam. Radocza
6. Jonasz Kasolik, zgłoszony przez KWW NIEZALEŻNY SAMORZĄD, zam. Tomice
7. Dorota Mikołajczyk, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Witanowice
8. Henryka Maria Szczerbik, zgłoszona przez KWW WSPÓLNOTA SOŁECKA, zam. Lgota
9. Damian Wojciech Wiecheć, zgłoszony przez KW „WSPÓLNA MAŁOPOLSKA”, zam. Radocza

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania

1. Karolina Maria Bałys, zgłoszona przez KW „WSPÓLNA MAŁOPOLSKA”, zam. Woźniki
2. Halina Fielek, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Witanowice
3. Anna Elżbieta Gąsiorowska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Radocza
4. Krystyna Jacek, zgłoszona przez KWW WSPÓLNOTA SOŁECKA (uzupełnienie składu), zam. Witanowice
5. Dagmara Joanna Młodzik, zgłoszona przez KWW „POWIAT WADOWICKI”, zam. Wadowice
6. Sławomir Suchyta, zgłoszony przez KWW NIEZALEŻNY SAMORZĄD (uzupełnienie składu), zam. Witanowice
7. Dominika Gabriela Tyrybon, zgłoszona przez KWW WSPÓLNOTA SOŁECKA, zam. Witanowice
8. Justyna Żaneta Wawro, zgłoszona przez KWW ISKRA (uzupełnienie składu), zam. Radocza
9. Katarzyna Wiecheć, zgłoszona przez KWW WSPÓLNOTA SOŁECKA (uzupełnienie składu), zam. Radocza

Załącznik nr 343
gm. Tomice

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2, Szkoła Podstawowa, Radocza Dębowa 49, 34-100 Wadowice:

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania

1. Angelika Weronika Frączek, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Tomice
2. Sylwia Izabela Gajewska, zgłoszona przez KWW WSPÓLNOTA SOŁECKA, zam. Tomice
3. Teresa Gołąb, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Radocza
4. Bartosz Franciszek Meus, zgłoszony przez KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE, zam. Radocza
5. Irena Helena Miszczak, zgłoszona przez KW „WSPÓLNA MAŁOPOLSKA”, zam. Radocza
6. Edyta Barbara Sadowska, zgłoszona przez KWW „POWIAT WADOWICKI”, zam. Tomice
7. Elżbieta Wenda, zgłoszona przez KWW NIEZALEŻNY SAMORZĄD, zam. Radocza
8. Magdalena Natalia Wiktor, zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Tomice
9. Marta Katarzyna Wisiorek, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Radocza

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania

1. Joanna Borowska, zgłoszona przez KWW NIEZALEŻNY SAMORZĄD, zam. Tomice
2. Urszula Cimoch, zgłoszona przez KWW ISKRA, zam. Radocza
3. Gabriela Fryc, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Radocza
4. Katarzyna Emilia Hajost, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Radocza
5. Justyna Barbara Janik, zgłoszona przez KWW WSPÓLNOTA SOŁECKA, zam. Radocza
6. Aleksandra Agnieszka Kołek, zgłoszona przez KW „WSPÓLNA MAŁOPOLSKA”, zam. Tomice
7. Patrycja Kowalczyk, zgłoszona przez KWW WSPÓLNOTA SOŁECKA (uzupełnienie składu), zam. Radocza
8. Olga Anna Ramult, zgłoszona przez KWW „POWIAT WADOWICKI”, zam. Chocznia
9. Patrycja Rączka, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Radocza

Załącznik nr 344
gm. Tomice

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3, Zespół Szkolno-Przedszkolny, Tomice Floriańska 16, 34-100 Wadowice:

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania

1. Patrycja Anna Adamik, zgłoszona przez KWW „POWIAT WADOWICKI”, zam. Tomice
2. Joanna Krystyna Błasiak, zgłoszona przez KWW ISKRA, zam. Tomice
3. Urszula Nadia Frączek, zgłoszona przez KWW NIEZALEŻNY SAMORZĄD, zam. Tomice
4. Kinga Maria Garus, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Tomice
5. Michał Antoni Gębczyk, zgłoszony przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Tomice
6. Jolanta Grzeczyńska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Witanowice
7. Alicja Gabriela Nogala, zgłoszona przez KW „WSPÓLNA MAŁOPOLSKA”, zam. Tomice
8. Magdalena Katarzyna Wisiorek, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Tomice
9. Ewelina Woderska, zgłoszona przez KWW WSPÓLNOTA SOŁECKA, zam. Woźniki

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania

1. Klaudia Beata Bobrek, zgłoszona przez KW „WSPÓLNA MAŁOPOLSKA”, zam. Tomice
2. Marzena Łucja Galas, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Witanowice
3. Bartłomiej Piotr Garus, zgłoszony przez KWW „POWIAT WADOWICKI”, zam. Tomice
4. Kamila Gondko, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Tomice
5. Sebastian Gurdek, zgłoszony przez KWW NIEZALEŻNY SAMORZĄD, zam. Tomice
6. Anna Izabella Gzela, zgłoszona przez KWW NIEZALEŻNY SAMORZĄD (uzupełnienie składu), zam. Andrychów
7. Tomasz Marcin Kręcioch, zgłoszony przez KWW WSPÓLNOTA SOŁECKA, zam. Wadowice
8. Agnieszka Dorota Lach, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Radocza
9. Patryk Jacek Macięga, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Jaroszowice

Załącznik nr 345
gm. Tomice

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4, Szkoła Podstawowa, Woźniki Wadowicka 133, 34-103 Witanowice:

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania

1. Kamil Dominik Folga, zgłoszony przez KW „WSPÓLNA MAŁOPOLSKA”, zam. Woźniki
2. Krystyna Anna Gaczorek, zgłoszona przez KWW „POWIAT WADOWICKI”, zam. Woźniki
3. Joanna Magdalena Kowalczyk, zgłoszona przez KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE, zam. Zygodowice
4. Teresa Maria Kwarciak-Janik, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Witanowice
5. Anna Bogumiła Łopatecka, zgłoszona przez KWW ISKRA, zam. Woźniki
6. Natalia Magda Ogiegło, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Woźniki
7. Magdalena Agnieszka Skrzypek, zgłoszona przez KWW WSPÓLNOTA SOŁECKA, zam. Tomice
8. Barbara Bogumiła Wajdzik, zgłoszona przez KWW WSPÓLNOTA SOŁECKA (uzupełnienie składu), zam. Tomice
9. Marta Anna Woźniak, zgłoszona przez KWW NIEZALEŻNY SAMORZĄD, zam. Graboszyce

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania

1. Elżbieta Garus, zgłoszona przez KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE, zam. Zygodowice
2. Tomasz Ryszard Garus, zgłoszony przez KWW WSPÓLNOTA SOŁECKA (uzupełnienie składu), zam. Zygodowice
3. Łukasz Józef Głąb, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Witanowice
4. Michał Jakub Gracjasz, zgłoszony przez KWW NIEZALEŻNY SAMORZĄD (uzupełnienie składu), zam. Chocznia
5. Izabela Anna Kowalczyk, zgłoszona przez KWW „POWIAT WADOWICKI”, zam. Tomice
6. Jerzy Sylwester Młodzik, zgłoszony przez KWW ISKRA (uzupełnienie składu), zam. Frydrychowice
7. Edyta Anna Mrowiec, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Witanowice
8. Jadwiga Monika Placek, zgłoszona przez KWW WSPÓLNOTA SOŁECKA, zam. Tomice
9. Dominika Wojtysiak, zgłoszona przez KW „WSPÓLNA MAŁOPOLSKA”, zam. Tomice