Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Pilotażowy program PCPR w Wadowicach „Aktywny samorząd”

Pilotażowy program PCPR w Wadowicach „Aktywny samorząd”

Opublikowano w dniu: w kategorii: Ogłoszenia  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach ponownie informuje, iż realizuje pilotażowy program „Aktywny samorząd” w roku 2016 ogłoszony przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zgodnie z kierunkami działań oraz warunkami brzegowymi obowiązującymi realizatorów programu możliwe jest dofinansowanie w ramach Modułu II tj. pomocy w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/dziennym lub niestacjonarnym/wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem internetu).

Dofinansowanie w ramach tego modułu może uzyskać osoba niepełnosprawna, która:

  • posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
  • pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Adresaci programu mogą składać swoje aplikacje w ramach roku szkolnego/akademickiego 2016/2017 (drugi cykl 2016) do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach w terminie do 10 października 2016 r.

Wnioski będą przyjmowane zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie http://www.pcpr-wadowice.pl

Więcej informacji można uzyskać również na stronie internetowej PFRON: http://pfon.org.pl lub telefonicznie (33) 870-90-10.