Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Ogłoszenie o konsultacjach społecznych – strategia rozwoju

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych – strategia rozwoju

Opublikowano w dniu: w kategorii: Ogłoszenia  

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Tomice na lata 2016-2025.

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz uchwały Nr XII/86/2015 Rady Gminy Tomice z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Tomice (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2015 r. poz.  8615) Wójt Gminy Tomice informuje, że  w dniach od 16 do 23 maja 2016 r. odbędą się konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Tomice na lata 2016-2025.

Wójt Gminy Tomice zaprasza wszystkich mieszkańców do konsultacji projektu Strategii Rozwoju Gminy Tomice na lata 2016-2025.

Strategia Rozwoju Gminy Tomice jest podstawową deklaracją samorządu, w której sformułowane zostały kluczowe kierunki i założenia dla zrównoważonego rozwoju gminy.

Wersje elektroniczne projektu Strategii oraz formularza uwag/propozycji do projektu dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy Tomice www.tomice.pl, wersje papierowe – w sekretariacie Urzędu Gminy, ul. Wadowicka 51, pok. nr 14 w godzinach pracy Urzędu.

Wypełniony formularz można przesłać drogą elektroniczną na adres e-malil: gmina@tomice.pl lub złożyć w skrzynce umieszczonej przy drzwiach wejściowych do budynku Urzędu Gminy w terminie od 16 do 23 maja 2016 r.

Wyniki konsultacji wraz ze stanowiskiem Wójta Gminy Tomice i podaniem uzasadnienia w przypadku ich nieuwzględnienia, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych jest Pan Ryszard Góralczyk, Sekretarz Gminy Tomice.

Wójt Gminy Tomice
(-) Witold Grabowski

Pliki do pobrania:
Zarządzenie Nr 36/2016 Wójta Gminy Tomice z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Tomice na lata 2016-2025
Projekt Strategii Rozwoju Gminy Tomice na lata 2016-2025
Formularz uwag/propozycji do projektu Strategii Rozwoju Gminy Tomice na lata 2016-2025