Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 25 października 2018 r.

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 25 października 2018 r.

Opublikowano w dniu: w kategorii: Ogłoszenia  

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 25 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa małopolskiego

Gmina Tomice

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W KRAKOWIE III
z dnia 25 października 2018 r.
o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
na obszarze województwa małopolskiego

[WYCIĄG]

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Krakowie III podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa małopolskiego, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.

Część I
Dane zbiorcze

Rozdział 1.
Dane ogólne

1. Wybierano łącznie 182 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spośród 477 kandydatów zgłoszonych przez 324 komitety wyborcze, w tym w 27 gminach i miastach, w których zarejestrowano tylko jednego kandydata.
2. Uprawnionych do głosowania było 2655348 osób, w tym 147 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.
3. Karty do głosowania wydano 1467617 osobom, w tym 109 obywatelom Unii Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi.
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1467429 wyborców, to jest 55,26% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 1450611, to jest 98,85% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 16818, to jest 1,15% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów albo postawienia znaku „X” jednocześnie za i przeciw wyborowi kandydata oddano 4916, to jest 29,23% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata albo niepostawienia znaku „X” ani za ani przeciw wyborowi kandydata oddano 11902, to jest 70,77% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

Rozdział 2.
Wyniki wyborów

1. Wybierano łącznie 182 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego:
1) 149 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach do 20 tys. mieszkańców;
2) 33 burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców.
2. Wybrano łącznie 138 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego:
1) 117 wójtów i burmistrzów w gminach do 20 tys. mieszkańców;
2) 21 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców.
3. Nie wybrano 44 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z następujących powodów:
1) w 44 gminach i miastach żaden z kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta nie otrzymał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, z czego:
a) w 32 gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) w 12 gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
4. W następujących gminach i miastach, o których mowa w pkt 3 ppkt 1, zgodnie z art. 473 § 2 Kodeksu wyborczego, w dniu 4 listopada 2018 r. zostanie przeprowadzone ponowne głosowanie:
1) Gmina Alwernia – powiat chrzanowski;
2) Gmina Andrychów – powiat wadowicki;
3) Gmina Biskupice – powiat wielicki;
4) Miasto Bochnia – powiat bocheński;
5) Gmina Brzesko – powiat brzeski;
6) Gmina Brzeszcze – powiat oświęcimski;
7) Gmina Chrzanów – powiat chrzanowski;
8) Gmina Czarny Dunajec – powiat nowotarski;
9) Gmina Czchów – powiat brzeski;
10) Gmina Gnojnik – powiat brzeski;
11) Gmina Gorlice – powiat gorlicki;
12) Gmina Grybów – powiat nowosądecki;
13) Gmina Jordanów – powiat suski;
14) Gmina Kalwaria Zebrzydowska – powiat wadowicki;
15) Gmina Kamionka Wielka – powiat nowosądecki;
16) Gmina Kościelisko – powiat tatrzański;
17) Miasto Kraków;
18) Gmina Krościenko nad Dunajcem – powiat nowotarski;
19) Gmina Krynica-Zdrój – powiat nowosądecki;
20) Gmina Lipinki – powiat gorlicki;
21) Gmina Łapanów – powiat bocheński;
22) Gmina Łososina Dolna – powiat nowosądecki;
23) Gmina Łukowica – powiat limanowski;
24) Miasto Mszana Dolna – powiat limanowski;
25) Gmina Mucharz – powiat wadowicki;
26) Gmina Niedźwiedź – powiat limanowski;
27) Gmina Nowe Brzesko – powiat proszowicki;
28) Miasto Nowy Sącz;
29) Gmina Olkusz – powiat olkuski;
30) Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój – powiat nowosądecki;
31) Gmina Proszowice – powiat proszowicki;
32) Gmina Rabka-Zdrój – powiat nowotarski;
33) Gmina Skała – powiat krakowski;
34) Gmina Stryszów – powiat wadowicki;
35) Gmina Szczucin – powiat dąbrowski;
36) Miasto Tarnów;
37) Gmina Trzciana – powiat bocheński;
38) Gmina Tuchów – powiat tarnowski;
39) Gmina Uście Gorlickie – powiat gorlicki;
40) Gmina Wadowice – powiat wadowicki;
41) Gmina Wierzchosławice – powiat tarnowski;
42) Gmina Wojnicz – powiat tarnowski;
43) Gmina Zawoja – powiat suski;
44) Gmina Żabno – powiat tarnowski.

Część II
Szczegółowe wyniki wyborów

Rozdział 157.
Wybory Wójta Gminy Tomice

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę głosów uzyskał GRABOWSKI Witold Włodzimierz zgłoszony przez KWW WSPÓLNOTA SOŁECKA.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6210.
3. Karty do głosowania wydano 3274 osobom.
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3274 wyborców, co stanowi 52,72% uprawnionych do głosowania.
5. Wybrany kandydat uzyskał 2542 głosy ważne.

Komisarz Wyborczy
w Krakowie I
/-/ Bartłomiej Migda