Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Tomicach z dnia 18 października 2018 r.

Obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Tomicach z dnia 18 października 2018 r.

Opublikowano w dniu: w kategorii: Ogłoszenia  

Obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Tomicach z dnia 18 października 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego Rady Gminy Tomice bez głosowania w okręgu wyborczym nr 6 w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. oraz o obsadzeniu mandatu radnego Rady Gminy Tomice bez głosowania w okręgu wyborczym nr 15 w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

OBWIESZCZENIE
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W TOMICACH
z dnia 18 października 2018 r.
 

o obsadzeniu mandatu radnego Rady Gminy Tomice bez głosowania w okręgu wyborczym nr 6 w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Na podstawie art. 381 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2018  r., poz. 754 z późn. zm.) Gminna Komisja Wyborcza w Tomicach

podaje do publicznej wiadomości następującą informację:

1. W okręgu wyborczym nr 6 utworzonym dla wyboru Rady Gminy Tomice obejmującym 1 mandat, Gminna Komisja Wyborcza w Tomicach zarejestrowała 1 kandydata na radnego.
2. W związku z tym, że liczba zarejestrowanych kandydatów jest równa liczbie wybieranych radnych, na podstawie art. 380 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2018 , poz. 754 z późn. zm.), w okręgu wyborczym nr 6 głosowania w wyborach do Rady Gminy Tomice nie przeprowadza się, a za wybranego na radnego uznaje się następującego zarejestrowanego kandydata:

Lista nr 19 – KWW WSPÓLNOTA SOŁECKA – ADAMIK Paweł

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej w Tomicach
(-) Grzegorz Michał Tomczyszyn

 

OBWIESZCZENIE
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W TOMICACH
z dnia 18 października 2018 r.

o obsadzeniu mandatu radnego Rady Gminy Tomice bez głosowania w okręgu wyborczym nr 15 w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Na podstawie art. 381 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2018  r., poz. 754 z późn. zm.) Gminna Komisja Wyborcza w Tomicach

podaje do publicznej wiadomości następującą informację:

1. W okręgu wyborczym nr 15 utworzonym dla wyboru Rady Gminy Tomice obejmującym 1 mandat, Gminna Komisja Wyborcza w Tomicach zarejestrowała 1 kandydata na radnego.
2. W związku z tym, że liczba zarejestrowanych kandydatów jest równa liczbie wybieranych radnych, na podstawie art. 380 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2018 , poz. 754 z późn. zm.), w okręgu wyborczym nr 15 głosowania w wyborach do Rady Gminy Tomice nie przeprowadza się, a za wybranego na radnego uznaje się następującego zarejestrowanego kandydata:

Lista nr 19 – KWW WSPÓLNOTA SOŁECKA – MRUCZEK Daniel Andrzej

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej w Tomicach
(-) Grzegorz Michał Tomczyszyn