Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Nabór na pracownika w Gminnym Zakładzie Komunalnym

Nabór na pracownika w Gminnym Zakładzie Komunalnym

Opublikowano w dniu: w kategorii: Ogłoszenia  

Gminny Zakład Komunalny w Tomicach poszukuje kandydata na stanowisko „Elektryk – mechanik”.

OGŁOSZENIE – PRACA

Nabór do dnia:  02 lipca 2018 r. do godz. 16:00

Gminny Zakład Komunalny w Tomicach poszukuje kandydata na stanowisko „Elektryk – mechanik”.

Obowiązki na powyższym stanowisku:
– obsługa, konserwacja i remont urządzeń i  instalacji do 1 kV, w zakresie stacji wodociągowych, sieci wodociągowej, pompowni ścieków i oczyszczalni ścieków;
– obsługa, konserwacja sieci wodociągowej – w tym usuwanie awarii wodociągowych;
– obsługa stacji wodociągowych w zakresie bieżącej pracy,

Wymagania:
– wykształcenie średnie kierunkowe (elektryk// monter),
– znajomość topografii terenu (mile widziane),
– prawo jazdy kategorii B,
– komunikatywność,
– odpowiedniość,
– doświadczenie na podobnym, bądź tożsamym stanowisku – (min. 6 miesięcy),
– niekaralność,
– świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do eksploatacji – w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu dla następujących urządzeń, instalacji i sieci: urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1kV; zespoły prądotwórcze o mocy do 50 kW; aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych powyżej.

Prosimy o złożenie oświadczeń następującej treści: oświadczenie kandydata o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn., Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn., Dz. U. z 2016 r., poz. 902)”.

Kierownik GZK
Przemysław Karski