Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Nabór do projektu „Małopolska Niania 2.0”

Nabór do projektu „Małopolska Niania 2.0”

Opublikowano w dniu: w kategorii: Ogłoszenia  

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, w związku z realizacją Projektu grantowego „Małopolska Niania 2.0” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór do Projektu „Małopolska Niania 2.0”.

Do wzięcia udziału w Projekcie, a tym samym, do skorzystania z możliwości dofinansowania kosztów zatrudnienia niani, zaproszeni są rodzice dzieci do lat 3, którzy ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem nie mogą podjąć lub utrzymać pracy, jak również rodzice powracający z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i wychowawczego. Projekt skierowany jest do wszystkich Małopolan, przy czym szczególnie do wzięcia w nim udziału zachęcani są mieszkańcy gmin o ograniczonym dostępie do usług opieki nad dziećmi do lat 3.

Wnioski o przyznanie wsparcia w ramach Projektu przyjmowane są od 8 lipca 2020 r. do 26 sierpnia 2020 r. do godz. 16.00.

Wypełniony i podpisany własnoręcznie wniosek wraz z załącznikami należy przekazać:
– pocztą elektroniczną na adres Działu ds. Projektu „Małopolska Niania 2.0” (niania@rops.krakow.pl) – skan wypełnionego i własnoręcznie podpisanego wniosku oraz załączników,
– pocztą tradycyjną na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 32-070 Kraków (decyduje data i godzina wpływu do ROPS),
– osobiście – w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 32-070 Kraków – w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.

W związku z panującą sytuacją epidemiczną w kraju rekomendowane jest składanie wniosków za pośrednictwem poczty elektronicznej. Osobiste składanie wniosków może się odbywać wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i po uprzednim umówieniu telefonicznym lub e-mailowym z pracownikiem Projektu.

Przed wypełnieniem wniosku o przyznanie wsparcia rodzic powinien zapoznać się z Regulaminem naboru i uczestnictwa w Projekcie grantowym „Małopolska Niania 2.0″ (nabór 2020).

Szczegółowe informacje na temat Projektu oraz naboru można uzyskać:
– pisząc na adres e-mailniania@rops.krakow.pl,
– dzwoniąc pod nr tel. 12 422-06-36 wew. 23 lub nr tel. 698-897-002,
– kontaktując się przez komunikator Skype: https://join.skype.com/invite/jwnpSVzD4UH7,
– kontaktując się na Facebooku: https://www.facebook.com/MalopolskaNiania/.

Dyżur telefoniczny dot. ogłoszonego naboru prowadzony jest w godzinach 12.00-16.00 w dniu robocze od poniedziałku do piątku.

Zapraszamy także do odwiedzenia strony internetowej: www.rops.krakow.pl – zakładka „Małopolska Niania 2.0”. gdzie zostały zamieszczone dokumenty rekrutacyjne oraz do śledzenia strony Projektu na Facebooku: https://www.facebook.com/MalopolskaNiania/