Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Kontrole deklaracji „śmieciowych”

Kontrole deklaracji „śmieciowych”

Opublikowano w dniu: w kategorii: Ogłoszenia  

Wójt Gminy Tomice informuje, że w związku z pojawiającymi się rozbieżnościami pomiędzy ilością osób zgłoszonych w deklaracji, a ilością osób faktycznie zamieszkujących na terenie Gminy Tomice rozpocznie się sprawdzanie złożonych przez mieszkańców deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jednocześnie przypomina się, że w przypadku zmian mających wpływ na wysokość tzw. opłaty śmieciowej konieczne jest złożenie nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wśród powodów, które obligują do złożenia nowej deklaracji wymienia m.in. narodziny dziecka, wprowadzenie się osób do mieszkania, tymczasowe zamieszkanie, wynajem nieruchomości, wyprowadzenie się osób lub czyjś zgon. Na dokonanie takiej formalności mieszkańcy mają 14 dni od momentu wystąpienia zmiany.

Każda niezgodność liczby osób faktycznie zamieszkujących nieruchomość z liczbą zadeklarowaną w deklaracji będzie weryfikowana indywidualnie. Do celów weryfikacji brane będą pod uwagę ilości odbieranych spod nieruchomości odpadów oraz odczyty z liczników zużycia wody/odprowadzania ścieków.

Ponadto przypomina się o konieczności oznaczania każdego worka i pojemnika do gromadzenia odpadów komunalnych kodem kreskowym otrzymanym w Urzędzie Gminy. W przypadku wykorzystania kodów będzie można je pozyskać w Urzędzie Gminy, w pok. nr. 2 lub pod nr telefonu 33-823-35-98 wewn. 15.