Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Konkurs – Aktywni rolnicy w Małopolsce

Konkurs – Aktywni rolnicy w Małopolsce

Opublikowano w dniu: w kategorii: Ogłoszenia  

Do 20 listopada br. trwa kolejny konkurs związany z Powszechnym Spisem Rolnym 2020 – „Aktywni rolnicy w Małopolsce”, którego organizatorem jest Urząd Statystyczny w Krakowie. Rolnicy poprzez udział w spisie rolnym dają możliwość promocji swojej gminy. Do nagrody zostanie wytypowana gmina o najwyższym udziale spisanych gospodarstw w dniu 20 listopada.

Nagrodą w konkursie będzie artykuł o gminie, który oprócz podkreślenia zaangażowania mieszkańców w spis rolny, będzie zawierał ogólne informacje o gminie, jej walorach turystycznych i inwestycyjnych, krótki wywiad z włodarzami gmin. Artykuł zostanie opublikowany w prasie drukowanej oraz na portalu internetowym. Dodatkowo o zwycięskiej gminie powstanie krótki film, który zostanie zaprezentowany w mediach społecznościowych Urzędu Statystycznego w Krakowie (Facebook, Twitter, YouTube).

Konkurs - Aktywni rolnicy w Małopolsce

Regulamin konkursu „Aktywni rolnicy w Małopolsce”


1. Organizatorem Konkursu „Aktywni rolnicy w Małopolsce” (zwanego dalej Konkursem) jest Urząd
Statystyczny w Krakowie (zwany dalej Organizatorem).
2. Konkurs przeprowadzany jest na podstawie niniejszego dokumentu (zwanego dalej Regulaminem).
3. Konkurs trwa od 22 października do 20 listopada 2020 r., a udział w nim jest bezpłatny.
4. Konkurs adresowany jest, za pośrednictwem gmin w województwie małopolskim, do zamieszkujących te gminy rolników lub użytkowników gospodarstw rolnych zlokalizowanych w tych gminach, którzy poprzez udział w Powszechnym Spisie Rolnym dają możliwość zaprezentowania gminy na łamach prasy
drukowanej, portalu internetowego oraz mediów społecznościowych.
5. Celem Konkursu jest promocja Powszechnego Spisu Rolnego 2020, zachęcenie rolników do aktywnego uczestnictwa w nim poprzez udział w Powszechnym Spisie Rolnym.
6. Nagrodą w konkursie będzie artykuł o gminie, który oprócz podkreślenia zaangażowania mieszkańców
w spis rolny, będzie zawierał ogólne informacje o gminie, jej walorach turystycznych i inwestycyjnych,
krótki wywiad z włodarzami gmin. Artykuł zostanie opublikowany w prasie drukowanej oraz na portalu
internetowym. Dodatkowo o zwycięskiej gminie powstanie krótki film, który zostanie zaprezentowany
w mediach społecznościowych Urzędu Statystycznego w Krakowie (Facebook, Twitter, YouTube). Do
nagrody zostanie wytypowana gmina o najwyższym udziale spisanych gospodarstw w dniu 20 listopada.
7. Termin realizacji materiałów w gminie zostanie uzgodniony z gminą.
8. We wszystkich sprawach związanych z Konkursem można kontaktować́ się z Organizatorem, za
pośrednictwem poczty elektronicznej: obr_krk@stat.gov.pl
9. Informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej Urzędu Statystycznego
w Krakowie: https://krakow.stat.gov.pl/powszechny-spis-rolny-psr-2020/konkursy/
10. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia, przedłużenia lub przerwania konkursu z ważnych
przyczyn.
11. We wszystkich sprawach dotyczących przebiegu konkursu, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, jak i w zakresie interpretacji jego zapisów, głos rozstrzygający należy do Organizatora.