Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Informacja Wójta o funkcjonowaniu gminy z 16.11.2017 r.

Informacja Wójta o funkcjonowaniu gminy z 16.11.2017 r.

Opublikowano w dniu: w kategorii: Ogłoszenia  

Na posiedzeniu Rady Gminy Tomice w dniu 16 listopada br. Wójt Gminy Tomice Witold Grabowski przedstawił radnym informację o funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym, tj. od 26 października 2017 r. do 16 listopada 2017 r.

1. Zlecono wykonanie remontu odwodnienia drogi gminnej ul. Sąsiedzka w miejscowości Witanowie za kwotę 9.194,25 zł.

2. Zostały podpisane umowy na:
1) wykonanie umocnienia brzegu i dna potoku w miejscowości Witanowice za kwotę 9.405,51 zł,
2) wykonanie umocnienia brzegu i dna potoku w miejscowości Radocza za kwotę 22.719,33 zł,
3) wykonanie ekspertyzy hydrologicznej w sprawie możliwości zmian stanu wody na gruncie w miejscowości Woźniki za kwotę 3.700,00 zł.

3. Ogłoszono zapytanie ofertowe w sprawie złożenia oferty na „Rozbudowę i przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radocza” o długości 162,1 m.

4. Rozliczono dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację zadania pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Tomice – cz. II”. Kwota dotacji wynosiła: 192.100,00 zł, wkład Gminy Tomice 80.000,00 zł.

5. Urząd Gminy wraz z Ośrodkiem Kultury w Tomicach ogłosił i rozstrzygnął konkurs plastyczny pn.: „ „Czyste powietrze w Gminie Tomice”, organizowany w ramach obchodów Dnia Czystego Powietrza. W konkursie złożonych zostało 101 prac uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

6. Gmina Tomice pozyskała 13.400,00 zł z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na wyposażenie dwóch szkolnych gabinetów profilaktyki zdrowotnej (w Radoczy i Tomicach) w niezbędny sprzęt medyczny.

7. Dokonano zakupu działek w miejscowości Radocza z przeznaczeniem pod drogę gminną za kwotę 3.000,00 zł.

8. Rozpoczęły się, trwające do 27 listopada, konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

9. W Radoczy odbyła się Wieczornica Patriotyczna z okazji 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości połączona z poświęceniem obelisku ku czci poległych i pomordowanych w czasie I i II wojny światowej.

10. W Radoczy odbyły się uroczystości jubileuszu 50-lecia i 60-lecia zawarcia związków małżeńskich, połączone z wręczeniem „Medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” przyznanych przez Prezydenta RP dla par obchodzących jubileusz 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego.

11. Został sporządzony projekt budżetu Gminy Tomice na rok 2018.

12. Wójt uczestniczył:
1) w posiedzeniu Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia w Zatorze,
2) w Konferencji „Krajowy Zasób Nieruchomości oraz inne inicjatywy legislacyjne resortu” zorganizowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa oraz Wojewodę Małopolskiego.